University of Twente Student Theses

Login

Een verkenning naar het gebruik van octrooi-informatie en het effect op octrooiactiviteiten binnen onderzoeksinstituten: Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Medicijnen (MIRA)

Nijmanting, Dexter (2012) Een verkenning naar het gebruik van octrooi-informatie en het effect op octrooiactiviteiten binnen onderzoeksinstituten: Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Medicijnen (MIRA).

[img] PDF
1MB
Abstract:In het kader van een toenemende focus op kennisvalorisatie door veel universiteiten, waaronder de Universiteit Twente, bestaat vanuit het Nederlands Instituut voor Kennisintensief Ondernemen (NIKOS) de wens om een onderzoek te verrichten naar het concept octrooibewustzijn binnen onderzoeksinstituten. In het kader van de bacheloropdracht is daarom een onderzoek uitgevoerd naar octrooibewustzijn, en specifiek, het gebruik van octrooi-informatie en het effect daarvan op octrooiactiviteiten van medewerkers werkzaam bij het Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Medicijnen (MIRA), gevestigd aan de Universiteit Twente. Met dit doel te is een model opgezet en getoetst dat het gebruik van octrooi-informatie kan meten en verklaren. Vervolgens is dit model geoperationaliseerd door het opstellen van een vragenlijst Op basis hiervan zijn uitspraken gedaan over het gebruik van octrooi-informatie in relatie tot de octrooiactiviteit en over de gebruikte methode, maar ook aanbevelingen aan het management van MIRA gepresenteerd. Omdat bleek dat de respons moeilijk te vergroten viel is samengewerkt met Karin Walsweer, die met dezelfde vragenlijst haar onderzoek heeft uitgevoerd bij MESA+, een onderzoeksinstituut aan de Universiteit Twente. Op deze manier was het mogelijk om datasets samen te voegen maar ook te vergelijken. Na de meting zijn alle resultaten verwerkt in tabellen en vervolgens geanalyseerd om tot conclusies te komen. De belangrijkste conclusies uit de analyse van MIRA worden hieronder besproken:  Hoewel de meeste respondenten aangeven ervaring te hebben in het gebruik van octrooi-informatie kan geconcludeerd worden dat de frequentie en de tijdsspan waarin octrooi-informatie wordt gebruikt erg laag is.  Daarnaast hebben respondenten een positieve houding tegenover het gebruik octrooi-informatie, al is maar een klein deel is van plan octrooi-informatie in de toekomst te gebruiken.  Uit analyse blijkt dat deelname aan octrooiactiviteiten, op een enkele uitschieter na, laag is.  Met behulp van een correlatie- en regressieanalyse is aangetoond dat het verband tussen het gebruik van octrooi-informatie (ervaring) en de mate van octrooiactiviteit (betrokkenheid) bestaat. Als je kijkt naar de vergelijking tussen de onderzoeksinstituten kan worden geconcludeerd dat het samenvoegen van de datasets van MIRA en MESA+ niet voor een hogere score zorgt in zowel de betrouwbaarheid als de correlatie- en regressieanalyse. Het is opmerkelijk te noemen dat MIRA zelfs op alle punten uit beide analyses een hogere score neerzet dan in de analyse van de gecombineerde dataset. Uit de analyse is echter niet naar voren gekomen waarom dit verschil bestaat. Uiteraard kunnen ook enkele aanbevelingen worden gedaan aan het management van MIRA:  Gebruik van octrooi-informatie moet wordt gestimuleerd zodat mensen zich eerder met octrooiactiviteiten zullen inlaten.  De in het onderzoek zogenoemde patent support staff kan zich meer profileren zodat ze niet alleen toegankelijker zijn, maar ook om de intentie ten aanzien van het gebruik van octrooi-informatie te verbeteren.  Op basis van de resultaten is het verstandig om de kennis van octrooien en octrooireglementen te verbeteren onder de werknemers. Om in de toekomst tot meer significante uitspraken te komen zal in eerste instantie de vragenlijst moet worden aangepast zodat alle variabelen aanwezig kunnen zijn in de eindanalyse. Daarnaast moet naast een hogere respons ook een beter beeld van de non-respons worden verkregen om de validiteit van de studie te verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61899
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page