University of Twente Student Theses

Login

De genationaliseerde Suryoye-identiteit in West-Europa : een onderzoek naar de werking van de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten op de Suryoye-identiteit, alsmede de nationalisering en de diversificatie van de Suryoye-identiteit

Baysoy, Gabriella (2012) De genationaliseerde Suryoye-identiteit in West-Europa : een onderzoek naar de werking van de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten op de Suryoye-identiteit, alsmede de nationalisering en de diversificatie van de Suryoye-identiteit.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Suryoye, een bevolkingsgroep uit het oude Mesopotamië, zijn na jaren van onderdrukkingen in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw massaal uit hun moederstreken gevlucht naar het Westerse Europa. De Suryoye hebben zich moeten vestigen en aanpassen in vreemde westerse landen om een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. In Turkije konden de Suryoye met de Syrisch Orthodoxe religie zich niet identificeren aan Turkije, waar de islamitische religie meer een regel was dan een keus. De vraag die dan opdoet is of de Suryoye zich wel kunnen identificeren aan de gevestigde Westerse landen en of ze niet ook hun eigen identiteit verliezen in deze nieuwe nationale contexten. Deze scriptie bevat een onderzoek naar de mate van identificatie en nationalisering van de Suryoye in West-Europa. De scriptie begint met een inleidend hoofdstuk, waar het onderwerp en de onderzoeksvragen van het onderzoek worden gepresenteerd. De onderzoekvraag luidt als volgt; "Hoe werken de Belgische, Nederlandse en Zweedse nationale contexten in op de Suryoye identiteit, hoe nationaliseert die identiteit zich en hoe diversifieert die identiteit zich vervolgens?" Deze onderzoekvraag wordt beantwoord met behulp van de volgende deelvragen; “In welke mate worden Suryoye-nationaliteiten genationaliseerd in nationale omgevingen en op welke manier ontwikkelen Suryoye-identiteiten zich vervolgens in de verschillende nationale omgevingen?” En de vraag; “Hoe worden overeenkomsten en verschillen in verschillende Suryoye identiteiten ontwikkeld in verschillende nationale contexten en hoe kunnen deze overeenkomsten en verschillen vervolgens worden geduid?” In het tweede hoofdstuk van de scriptie wordt er een theoretisch kader geschetst. In het theoretisch kader zijn er twee centrale concepten geïntroduceerd die helpen bij de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. Allereerst is de Suryoye-identiteit besproken aan de hand van een geconstrueerde ideaaltype van de Suryoye-identiteit. Een Suryoyo zal te herkennen zijn aan de vijf kenmerken uit dit ideaaltype. Het tweede concept die besproken wordt is nationalisering. De mate van integratie en identificatie worden als meetinstrumenten voor de mate van nationalisering gebruikt. In het derde hoofdstuk (Methodologie) is de onderzoeksopzet beschreven. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt wordt van een onderzoek die kwalitatief van aard is. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vergelijkende casestudy. Door middel van semigestructureerde interviews met twaalf Suryoye uit België, Nederland en Zweden is de data verkregen voor het onderzoek. In hoofdstuk vier is de data uitgewerkt tot een analyse waardoor antwoorden op de deelvragen konden worden geformuleerd. Uit dit hoofdstuk blijkt dat de overeenkomsten en verschillen in verschillende Suryoye identiteiten in verschillende nationaliteiten, kunnen worden geduid door de mate van nationalisering. Nationalisering wordt bepaald door de mate van integratie en de mate van identificatie aan de natie. Ook blijkt dat er verschillen en overeenkomsten zijn in de mate van integratie en identificatie tussen de Nederlandse, Belgische en Zweedse Suryoye. De Nederlandse en Zweedse Suryoye zijn het meest genationaliseerd en vertonen de meeste overeenkomsten in vergelijking met de Belgische Suryoye. Vervolgens eindigt de scriptie met een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Hierin wordt ook een nadere discussie van de nieuwe theorie gegeven met bestaande theorieën en tot slot eindigt het hoofdstuk met een advies aan beleidsmakers en bestuurders voor praktische implementatie van het gehouden onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61924
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page