University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling van een internationalisatiestrategie

Evers, Daan (2012) De ontwikkeling van een internationalisatiestrategie.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van X is een onderzoek uitgevoerd naar de te kiezen internationalisatiestrategie inzake de toetreding tot de internationale markt voor groepenkasten. De focus binnen dit onderzoek zal liggen op toetreding tot de Belgische markt. Binnen dit onderzoek worden de kansen en mogelijkheden die toetreding tot de Belgische markt geeft besproken. De onderneming is een elektrotechnische groothandel die zich voornamelijk richt op het aanbieden van montageklare groepenkasten voor huis- en (kleine)kantoorinstallaties. Producten worden verkocht aan zowel installateurs (elektriciens) van groepenkasten als aan particulieren. X valt onder de noemer MKB aangezien er 4 personen binnen de onderneming actief zijn. In dit onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld; ’’Welke internationalisatiestrategie dient X te volgen om de internationale groepenkastenmarkt te betreden en zich een goede uitgangspositie binnen deze markt te verschaffen en te behouden?’’ Het doel van dit onderzoek is om te verkennen welke internationalisatiestrategie X dient te hanteren om de Belgische markt succesvol te betreden om zodoende het bedrijfsresultaat verder te optimaliseren, of om hiervan af te zien. Binnen dit onderzoek wordt er een uitspraak gedaan over X. Als de focus binnen een onderzoek ligt op één enkele instantie is sprake van een case study. Binnen een case study sprake van een combinatie van dataverzamelingsmethoden zoals archieven, interviews en observatie en kan verkregen data zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Na literatuuronderzoek, op het gebied van relevante internationalisatietheorieën voor het MKB, is door gebruik te maken van interviews en secundaire data uit bronnen vast komen te staan welke aspecten van belang zijn bij het toetreden van een buitenlandse markt en in dit onderzoek het toetreden tot de Belgische markt. Zowel de externe als de interne omgevingsanalyse dienden als input voor zowel de SWOT-analyse als de confrontatiematrix die voor X zijn opgesteld. Door de conclusie om af te zien van internationalisatie zijn uit de externe en interne omgevingsanalyse de volgende punten naar voren gekomen die X in de toekomst dient te verbeteren of uit te voeren om het bedrijfsresultaat te verbeteren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61939
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page