University of Twente Student Theses

Login

Opnameplanning Gelre ziekenhuis Apeldoorn

Kamphorst, Jordy (2012) Opnameplanning Gelre ziekenhuis Apeldoorn.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding Het doel van dit onderzoek is advies te leveren aan het Gelre ziekenhuis Apeldoorn wat betreft de opnameplanning. Er moet meer inzicht komen in de opnamecapaciteit/het benodigde aantal bedden. Dit inzicht is momenteel nog niet aanwezig, mede doordat er verschillende werkwijzen gehanteerd worden bij de snijdende en de beschouwende zorgeenheden. Een ontwerp voor het opnameplanningsproces waarbij de werkwijzen vergelijkbaar zijn is gewenst. Methode Om tot dit procesontwerp te komen zijn de volgende stappen doorlopen:  Aan de hand van literatuur is opgesteld hoe een ontwerp van een opnameplanningsproces er uit hoort te zien.  De opnameplanning binnen het Gelre is in kaart gebracht met behulp van de modelleernotatie BPMN.  De verschillen tussen het gewenste ontwerp en het opnameplanningsproces binnen Gelre zijn geanalyseerd.  Er is een procesontwerp ontworpen voor het Gelre waarbij de huidige situatie is vertaald naar hoe het gewenst is.  Om dit procesontwerp te realiseren zijn er interventies gegeven, waarmee het haalbaar moet zijn. Resultaten Om de opnamecapaciteit binnen het Gelre beter inzichtelijk te maken is het noodzakelijk dat alle handelingen gedurende het gehele traject geregistreerd worden, er is een procesbewaker nodig. Binnen Gelre is deze aanwezig, namelijk in de vorm van het ziekenhuisinformatie- systeem SAP. Alleen hier wordt niet voldoende gebruik van gemaakt, vooral niet bij de beschouwende specialismen. Deze hanteren eigen methodes qua opnameplanning, veelal door middel van papierwerk. Hierdoor is het niet inzichtelijk en gaan er wel eens wat dingen fout. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van de wachtlijst binnen SAP bij de specialismen long, neurologie en interne geneeskunde. Hierdoor is niet overzichtelijk welke (hoeveelheid) patiënten er op een bepaalde termijn opgenomen moeten worden. Gevolg hiervan is dat er op die manier niet goed op kan worden ingespeeld bij het verdelen en benutten van de bedden in het ziekenhuis. Er moet dus gebruik gemaakt van worden van de wachtlijst en de lijst ‘nieuwe patiënten’ binnen SAP en wel bij elk specialisme. Hierdoor komt er binnen het Gelre een vergelijkbare werkwijze qua opnameplanning en wordt alles overzichtelijker. Doordat de arts niet meer zelf moet gaan inplannen, maar dit door een administratief medewerker laat doen, doet iedereen waarvoor hij/zij aangenomen is. Zo kunnen de capaciteiten het beste benut worden en kunnen de patiënten zo snel mogelijk geholpen worden, wat leidt tot een hogere tevredenheid van de patiënt. Om deze veranderingen goed te laten plaatsvinden is het gewenst dat er scholing plaatsvindt onder het aangaande personeel (de arts, de polikliniekmedewerkers en de medewerkers op de verpleegafdelingen). Conclusie Het blijkt dat de huidige opnameplanning binnen het Gelre geen procesbewaker heeft, of dat deze niet of nauwelijks gebruikt wordt. Hier moet verandering in komen en is dus ook verbetering mogelijk. SAP moet de procesbewaker zijn binnen het Gelre, zo dat er minder handelingen hoeven plaats te vinden en alles wordt geregistreerd. Aan de hand hiervan kunnen de patiënten duidelijker en sneller geholpen worden, wat ten goede komt van de patiënttevredenheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gelre ziekenhuis, Apeldoorn
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61953
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page