University of Twente Student Theses

Login

Prestatie-indicatoren bij de spoedpost te Almelo, een stakeholderanalyse

Reinders, G.H. (2012) Prestatie-indicatoren bij de spoedpost te Almelo, een stakeholderanalyse.

[img] PDF
1MB
Abstract:In april 2010 is in Almelo de spoedpost geopend, een samenwerkingsverband tussen de Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA) en de spoedeisende hulp (SEH) van ZGT Almelo. De doelstelling van dit onderzoek is om door middel van een stakeholderanalyse inzicht te verkrijgen over de verschillende stakeholders van de spoedpost. De stakeholderanalyse bestaat uit het toekennen van de attributen macht, legitimiteit en urgentie aan de stakeholders. Naast deze analyse is de stakeholders de kans geboden om door middel van een enquête zelf prestatie-indicatoren te prioriteren. Door middel van zowel open als gesloten vragen is er inzicht verkregen in de verschillen tussen de stakeholders. De enquête is alleen verspreid onder de interne stakeholders van de spoedpost; externe stakeholders zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg of zorgverzekeraars zijn niet bij dit onderzoek betrokken. Uit de prioritering van de prestatie-indicatoren komt naar voren dat er verschillen bestaan tussen de stakeholders binnen de CHPA en die binnen de SEH. Er wordt door de stakeholders voornamelijk gekeken naar de eigen werkzaamheden in plaats van naar het opereren van de gehele spoedpost. Een gemeenschappelijke factor tussen de SEH en de CHPA zijn de wachttijden als prestatie-indicator. Wel wordt ook hier voornamelijk gekeken naar de wachttijden die voor de eigen werkzaamheden relevant zijn. Uit de prioritering komt verder naar voren dat binnen de CHPA veel belang wordt gehecht aan de juiste toekenning van urgentiecodes. Er wordt geadviseerd om toekomstige interventies in eerste instantie te richten op indicatoren die tijdens de enquête als meest belangrijk naar voren zijn gekomen. Het gaat hierbij voornamelijk om het percentage telefonische spoedoproepen naar de CHPA dat binnen 30 seconden wordt beantwoord, het percentage patiënten dat na classificatie binnen de, bij de urgentiecode horende, wachttijd door een arts is gezien en het percentage telefonische spoedoproepen naar de CHPA waarbij achteraf blijkt dat de juiste urgentiecode was toegekend. Wanneer er interventies worden ontworpen die invloed hebben op prestatie-indicatoren die volgens dit onderzoek door de stakeholders niet als belangrijk worden gezien, wordt geadviseerd om duidelijke voorlichting te geven aan de stakeholders over het belang van de interventie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61972
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page