University of Twente Student Theses

Login

Workflow management proces herontwerp : het analyseren, herontwerpen en implementeren van het investeringsprojecten proces bij Elementis Specialties

Smit, Robert (2012) Workflow management proces herontwerp : het analyseren, herontwerpen en implementeren van het investeringsprojecten proces bij Elementis Specialties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op de analyse, het herontwerp en de implementatie van het investeringsprojecten bedrijfsproces bij Elementis Specialties Netherlands te Delden. Het onderzoek is gebaseerd op de methode van BiZZdesign voor het (her)ontwerp van bedrijfsprocessen. Aan de hand van het doel: ‘Het automatiseren van het stage-gate model voor het projectmanagement bij Elementis d.m.v. het implementeren van een workflow management systeem.’ zijn onderzoeksvragen opgesteld over het analyseren, herontwerpen, implementeren en valideren van dit proces. De analyse is gedaan op basis van de projecten die in het verleden gedaan zijn, de procedure zoals die aanwezig is en interviews met medewerkers van diverse afdelingen. Op basis van deze analyse is een herontwerp gemaakt. De belangrijkste punten van de analyse waren als volgt:  De procedure was niet meer up-to-date  Het jaarplan moest leidend worden voor de projecten  De fasen van het project liepen door elkaar In het herontwerp zijn deze punten uit de analysefase in het nieuwe ontwerp meegenomen. Het herontwerp moet ook lijken op de bestaande database voor de implementatie op basis van bestaande database. De evaluatiefase is aangepast om de overdracht van de projecten duidelijker te maken. Het nieuwe ontwerp biedt een uitgebreidere evaluatie van het project. In de afbakening en Basic engineering fase is het nu mogelijk om tegelijk aan de begroting te werken en de afbakening en Basic engineering te doen. Voor de implementatie van de database is het belangrijk dat het herontwerp lijkt op de bestaande database waarop de nieuwe database gebaseerd is. De bestaande database omvat zeven hoofdformulieren. Met deze structuur is in het herontwerp rekening gehouden, zodat de implementatie van de nieuwe database beter verloopt. In de bestaande database zijn per formulier meer tabbladen voor de verschillende afdelingen aanwezig dan in de nieuwe database. De tabbladen zullen aangepast moeten worden in de nieuwe database. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het aanpassen van de bestaande New Product Database (NPD) zodat deze gebruikt kan worden voor de investeringsprojecten. Deze nieuwe database is gemaakt en op functionaliteit getest. Uitgebreide gebruikerstests zijn niet gedaan omdat Elementis gekozen heeft om de database meteen te gaan gebruiken. Het valideren van de analyse, het herontwerp en de implementatie is gedaan op basis van interviews. Hierbij is eerst besproken wat de criteria zijn waaraan het ontwerp moest voldoen, vervolgens een ontwerp gemaakt en dit weer besproken. Dit is gedaan totdat een ontwerp gemaakt was dat voldeed. Het valideren van de implementatie is alleen gedaan op basis van functionaliteit, of de database voldoet aan de eisen zal moeten blijken als het in gebruik genomen wordt. De aanbevelingen die gedaan zijn in dit onderzoek zijn tweeledig. Enerzijds dat Elementis het gemaakte herontwerp en de database gaat gebruiken en test of het aan de eisen voldoet. Anderzijds is aanbevolen om te onderzoeken of het mogelijk is om een systeem te implementeren dat makkelijker te onderhouden en aan te passen is. Voor verder onderzoek is het ook goed om te kijken naar de ‘Fast track’ projecten, hier is in dit onderzoek niet naar gekeken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61976
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page