University of Twente Student Theses

Login

Acuut Chirurgische Unit in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam - Een vergelijking van bedrijfsmatige parameters

Adriaanse, Sara and Engelhardt, Kim (2012) Acuut Chirurgische Unit in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam - Een vergelijking van bedrijfsmatige parameters.

[img] PDF
1MB
Abstract:Introductie De Acute Opname Afdeling (AOA) maakt een opmars in Nederlandse ziekenhuizen. Zo is het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in februari 2012 ook gestart met een variant van een AOA, namelijk de Acuut Chirurgische Unit (ACU). De unit is opgericht met als doel de patiëntgerichtheid en de logistieke en management processen te verbeteren, een betere veiligheid en kwaliteit van zorg te kunnen leveren en een verbeterde bedrijfsmatige organisatie te hebben van de units binnen divisie B. Uit de literatuur blijkt dat een AOA een positieve invloed kan hebben op patiëntmortaliteit, ligduur, wachttijden, ontslag binnen 24 uur, patiënt- en medewerkerstevredenheid, werklast en onnodige opnames. Vraagstelling Om te onderzoeken of de ACU aan de genoemde doelstelling voldoet hebben we de volgende vraagstelling opgesteld: “Welke bedrijfsmatige voor- en nadelen heeft de ACU tot gevolg bij de units binnen divisie B?”. De parameters die we gebruiken voor het beantwoorden van deze vraag zijn het aantal bedden, ligduur, kans op weigeren, bedbezetting, overplaatsingen, gastopvang, rust en personele bezetting. Methode Voor het berekenen van onze resultaten maken we gebruik van de locatiegegevens van patiënten uit het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) van het AMC. Voor aanvullende informatie houden we interviews met seniorverpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen op de achterliggende units. De onderzoeksperiodes lopen van 2 februari tot 31 maart, voor zowel 2011 als 2012. De berekeningen voeren we uit met behulp van Microsoft Access, Microsoft Excel en SPSS. Resultaten In 2011 hebben we totaal 1596 patiënten meegenomen in de analyse en in 2012 1513 patiënten. De effecten bij de resultaten van het aantal bedden, bedbezetting en de personele bezetting zijn niet toe te kennen aan de ACU, vanwege een reorganisatie in het AMC. Bij kans op weigeren en ligduur zien we geen duidelijk effect. Het aantal overplaatsingen, de gastopvang en rust in de avond- en nachtdienst zijn verbeterd. Dit zijn waarschijnlijk wel effecten van de ACU. Op pagina 4 is een balance sheet bijgevoegd waarin de resultaten beknopt zijn weergegeven. Conclusie Vanwege het gelijktijdig doorvoeren van de reorganisatie en de ACU en de korte onderzoeksperiode kunnen we geen eenduidige conclusie trekken over de voor- en nadelen van de ACU. Het lijkt er wel op dat de ACU negatieve effecten van de reorganisatie opvangt. We adviseren, gezien de resultaten, om de ACU in stand te houden en dit onderzoek over een jaar nogmaals uit te voeren over een grotere onderzoeksperiode, zodat de resultaten representatiever zijn. We verwachten dat na een jaar en bij een grotere dataset eenduidiger gesteld kan worden wat de voor- en nadelen van de ACU zijn. 3 Aanbevelingen Op basis van het uitgevoerde onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen kunnen vormen voor volgend onderzoek. - Kijk kritisch naar de (over)capaciteit op de units. - Zorg voor mogelijkheden om drukte op de units op te vangen door het flexibel inzetten van personeel. - Ontwerp een simulatie om de situatie na de reorganisatie zonder ACU te simuleren. - Verbeter de registratie van spoedopnames. - Voer slechts één verandering in de bedrijfsvoering tegelijk uit. - Voer dit onderzoek nogmaals uit over een langere onderzoeksperiode met een grotere dataset.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
AMC
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61978
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page