University of Twente Student Theses

Login

Op weg naar een duurzaam loopbaanlandschap - Een onderzoek naar behoeftes en competenties bij huidig personeel binnen Kindcentra Den Bosch

Hupkens, Djoeke (2012) Op weg naar een duurzaam loopbaanlandschap - Een onderzoek naar behoeftes en competenties bij huidig personeel binnen Kindcentra Den Bosch.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor mijn Bacheloropdracht heb ik onderzoek gedaan naar behoeftes en competenties van medewerkers binnen Kindcentra Den Bosch. Het ging hierbij om het in kaart brengen wat werknemers kunnen en willen en of dit te verenigen is in een duurzaam personeelsbeleid. De hoofdvraag binnen dit onderzoek luidt dan ook als volgt: “In hoeverre zijn de behoeftes en competenties van personeel binnen een Kindcentrum te verenigen in een duurzaam personeelsbeleid?” Een dergelijke beschrijving van behoeftes en competenties kan als basis dienen voor een later personeelsbeleid of de vorming van een loopbaanlandschap. Deze zou uiteindelijk moeten bijdragen aan meer continuïteit en stabiliteit binnen het Kindcentrum, waarbij het doel is om (hoger opgeleid) personeel te behouden in de organisatie. Met behulp van bestaande, gevalideerde vragenlijsten is er een nieuwe vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is gebruikt om na te gaan welke behoeftes en competenties medewerkers bezitten. Via het programma SPSS zijn resultaten geanalyseerd. De belangrijkste bevindingen hierbij zijn: - De leerkracht onderbouw heeft behoefte aan onderwijzende taken - De leerkracht middenbouw en de leerkracht bovenbouw benutten (nog) niet volledig al hun competenties - De pedagogisch medewerker binnen de kinderopvang heeft geen behoefte aan – of competenties voor autonomie en tevens geen competenties op het gebied van role breadth self efficacy - Het is nog onduidelijk wat de (cluster)manager kinderopvang wil en kan. Dit dient nader onderzocht te worden in een vervolgonderzoek - De directeur basisonderwijs heeft competenties voor role breadth self efficacy Op basis van bovenstaande bevindingen zijn er vier belangrijke aanbevelingen te ontdekken waar een toekomstig loopbaanlandschap aan zal moeten voldoen. Als eerste, zijn bij de vorming van een toekomstig loopbaanlandschap de (cluster)manager kinderopvang en directeur basisonderwijs sleutelfiguren als het aankomt op de acceptatie en doorvoering ervan. Om deze reden dienen deze twee groepen dan ook nauw betrokken te worden bij de ontwikkeling van een loopbaanlandschap. Vooralsnog lijkt het erop dat de leerkracht onderbouw zich voornamelijk wil doorontwikkelen binnen het primair onderwijs, wat een verticale beweging suggereert. De pedagogisch medewerker uit de kinderopvang heeft niet aantoonbaar de behoefte om zich door te ontwikkelen richting basisonderwijs. Wel zijn er mogelijkheden voor horizontale mobiliteit. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de kenmerken van de groep pedagogisch medewerkers, dat zij dus geen behoefte aan – of competenties voor autonomie hebben. In een loopbaanlandschap zal er dus, nu en in de toekomst, genoeg ruimte moeten zijn om zowel verticaal als horizontaal door te groeien. Ten derde zal het toekomstige loopbaanlandschap al de competenties van leerkrachten in het basisonderwijs moeten benutten. Daar blijven nu kansen liggen. Als laatste dient men rekening te houden met behoud van werk. Dit betekent dat medewerkers zowel de kans moeten krijgen om door te groeien als hun huidige werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Kindcentra Den Bosch
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/61980
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page