University of Twente Student Theses

Login

Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland.

Soballa, Jessica and Weiser, Maren Katharina (2012) Grensoverschrijdende zorg. Implementatiestrategie voor een online hygiënehandboek voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland en Duitsland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrondinformatie: Informatie Technologie (IT) gaat een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg. Verschillende zorginstellingen kunnen via online systemen informatie over protocollen en checklisten aan hun medewerkers doorgeven. Online systemen kunnen een grote rol spelen bij de bestrijding van infecties. Educatie en scholing van medewerkers zijn twee van de hoofddoelen van het EurSafety Health-net, een grensoverschrijdend project voor meer patiëntveiligheid en infectiepreventie. Probleemstelling: Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke behoefte er in Duitsland en in Nederland bestaat aan een online hygiënehandboek in het kader van het EurSafety Health-net. Methode: De CeHRes Roadmap werd als basis voor deze bacheloropdracht gebruikt. De roadmap bestaat uit vijf stappen waarbij in deze thesis de eerste twee stappen werden doorlopen. De eerste stap werd gekenmerkt door een probleem identificatie en het bepalen van stakeholders. Hiervoor werd een literatuuronderzoek in verschillende databases, zoals Scopus, Web of Science, Google Scholar en de bibliotheek en het archief van de Universiteit Twente uitgevoerd. Bovendien werd informatie over een bepaald online systeem door aanmaken van een eigen account verkregen. In de tweede stap werden de uit de literatuur gevonden stakeholders met behulp van Mitchell naar prioriteit ingedeeld. De mensen met de hoogste prioriteit zijn key stakeholders en deze werden voor een focusgroep in Nederland en een focusgroep in Duitsland uitgenodigd. De verkregen resultaten uit de focusgroepen werden geanalyseerd met de Canvas Business Model en het STOF model. Resultaten: In de Nederlandse situatie waren de key stakeholders hygiënisten, verzorgenden, afdelingshoofden, artsen microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Om een nieuw online hygiënehandboek succesvol te implementeren moeten een aantal activiteiten uitgevoerd worden. Er moet voor alle instellingen dezelfde website beschikbaar zijn. Bovendien moet de website up-to-date zijn en persoonlijke communicatie moet mogelijk blijven. In Duitsland waren bejaardenverzorgenden ( Altenpfleger), leidende verzorgenden ( Pflegedienstleitung), verpleegkundigen (Krankenschwester/pfleger), hygiënisten en afdelingshoofden (Heimleitung) key stakeholders. Als in Duitsland een handboek wordt geïmplementeerd dan moet het instellingsspecifiek zijn. Op de website moet meer diepgaande informatie beschikbaar zijn, want de informatiebehoefte is heel groot. 3 Conclusie: In Nederland bestaat behoefte aan een online hygiënehandboek. De handboeken die momenteel beschikbaar zijn, voldoen niet aan de eisen van de deelnemers van de focusgroep. Daarom moet een nieuw systeem ontwikkeld worden. In Duitsland is er (nog) geen behoefte aan een online handboek. Dit heeft vooral te maken met een ontbrekend besef voor de mogelijke opbrengsten die een dergelijk systeem kan leveren. De opbouw van een Hygiënehandboek App wordt aanbevolen, omdat dit aan de behoeften van de key stakeholder aansluit. Bovendien vult het de hiaten op die de bestaande systemen hebben.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61986
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page