University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen

Stielstra, Leon (2012) Onderzoek naar de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen.

[img] PDF
283kB
Abstract:Deze bacheloropdracht is uitgevoerd om de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen te onderzoeken en kijkt naar de doelbereiking en effectiviteit van de voetbalcursus. Wegens een toenemend aantal kinderen met een ongezond eet- en leefpatroon en de interesse in maatschappelijke betrokkenheid zijn door de stichting FC Twente Scoren in de Wijk activiteiten opgezet om leerlingen bewust te maken van een gezond eet- en leefpatroon. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de Wijk op het bewegingsgedrag van individuele leerlingen?” Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een klassieke pretest-posttest research design zonder controlegroep opgezet en uitgevoerd. Hierbij hebben de deelnemende leerlingen vooraf drie en achteraf twee vragenlijsten ingevuld over kennis van gezond eten en bewegen, voedingsgedrag en bewegingsgedrag. De interventie is deelname aan de voetbalcursus. Er is sprake van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij de ingevulde vragenlijsten met behulp van statistische computersoftware geanalyseerd zal worden en een antwoord zullen geven op de gestelde centrale onderzoeksvraag. Bovendien is gesproken met een uitvoerder van de voetbalcursus zelf. Om bewegingsgedrag te verklaren wordt gebruikt gemaakt van het ASE model. Het ASE model is een theoretisch model om gedrag te verklaren en geeft zicht op factoren die gedrag bepalen en kan verklaren waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Het gedrag van mensen is volgens het ASE model te voorspellen uit de intentie. De intentie wordt beïnvloed door drie gedragsdeterminanten: attitude (A), de sociale invloed (S) en eigen effectiviteit (E). Deze drie gedragsdeterminanten worden als verklarende factor gebruikt voor het eventuele verschil in bewegingsgedrag. Eerst zijn de doelstellingen van FC Twente Scoren in de Wijk besproken en op welke manier de Stichting deze doelen graag wil bereiken. Vervolgens is gekeken naar verschillen in de manier (variaties) waarop de voetbalcursus is gegeven op de geselecteerde locaties. Vervolgens is onderzocht of er een verandering in bewegingsgedrag is opgetreden bij individuele leerlingen na afloop van de voetbalcursus in vergelijking met voor de voetbalcursus en is de doelbereiking beoordeeld. Tenslotte is gekeken naar mogelijke verklarende factoren die deze eventuele verandering in bewegingsgedrag teweeg hebben gebracht, op het niveau van individuele leerlingen. Daarbij wordt gekeken naar het geslacht, de kennis van gezond bewegingsgedrag, de houding ten opzichte van voldoende beweging, het schoolklimaat en eventuele verschillen in de behandeling tussen scholen. Er is geen verandering in bewegingsgedrag opgetreden bij individuele leerlingen na afloop van de voetbalcursus in vergelijking met voorafgaand aan de voetbalcursus. Het bevorderen van meer te bewegen is op basis van deze onderzoeksresultaten niet behaald. Vervolgens is naar de effectiviteit gekeken, de mate van doelbereiking te danken aan het betreffende beleid. Uit de resultaten bleek dat geen enkele van de geselecteerde factoren het verschil in bewegingsgedrag kunnen verklaren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/61997
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page