University of Twente Student Theses

Login

De professionele vrijwilliger?: een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en adere bewonersorganisaties

Weerd, Jelly Eline van der (2012) De professionele vrijwilliger?: een onderzoek naar competentiebehoeften van wijkraden en adere bewonersorganisaties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Volksuniversiteit Enschede, met als doel inzicht te krijgen in hoeverre het educatieaanbod van de VUE aansluit op de behoeften van vrijwilligers en bewonersorganisaties. In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: Welke competenties die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van wijkraden en andere bewonersorganisaties zijn vaak onvoldoende aanwezig bij vrijwilligers binnen deze organisaties, welke competenties kunnen worden geleerd door vrijwilligers in het huidige educatieaanbod van de Volksuniversiteit Enschede en tot welke aanbevelingen voor het educatieaanbod van de Volksuniversiteit Enschede leidt dit? Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt de theorie van Verba, Scholzman en Brady (1995) in beschouwing genomen, die stilstaat bij factoren die een rol spelen bij participatie van burgers in de politiek. Deze factoren zijn toepasbaar gemaakt op participatie van burgers in bewonersorganisaties en deze zijn vervolgens geconcretiseerd aan de hand van eerder onderzoek gedaan door Greet de Brauwere en Nancy de Blieck (2007). Op basis van deze theorieën is er een competentiematrix opgesteld waarin benodigde competenties van vrijwilligers in bewonersorganisaties worden onderscheiden. Deze competentiematrix is als voeding gebruikt voor het onderzoek. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er allereerst een focusgroep gehouden met ervaringsdeskundigen op het gebied van bewonersorganisaties in Enschede. Tijdens deze focusgroep is de opgestelde competentiematrix aangepast en is er naar voren gekomen welke competenties benodigd zijn bij vrijwilligers binnen bewonersorganisaties om als organisatie goed te kunnen functioneren en welke van deze benodigde competenties vaak onvoldoende aanwezig zijn bij vrijwilligers binnen bewonersorganisaties. Vervolgens is er een studie gedaan naar het huidige educatieaanbod van de VUE op basis van cursusmaterialen van de VUE. Tot slot is er gekeken naar motivatieaspecten die een rol spelen bij vrijwilligers om te gaan participeren en om educatie te volgen om zich verder te ontwikkelen. De competenties die volgens ervaringsdeskundigen benodigd zijn bij vrijwilligers binnen bewonersorganisaties om als organisatie goed te kunnen functioneren zijn: missie, visie en beleid; vrijwilligersmanagement; omgaan met achterban; omgaan met gemeente, corporatie en andere organisaties; effectief en efficiënt vergaderen; financieel beheer; fondsenwerving; organiserend vermogen en Public Relations. Deze competenties zijn opgedeeld in kennis, vaardigheden en attitudes. Binnen elke competentie zijn er kennis, vaardigheden en/of attitudes onvoldoende aanwezig bij vrijwilligers binnen bewonersorganisaties. Binnen de bij vrijwilligers onvoldoende aanwezige competenties, kennis, vaardigheden en attitudes vallen een aantal duidelijke problemen te herkennen die onderling weer met elkaar samen hangen. . De belangrijkste problemen die spelen binnen bewonersorganisaties liggen rondom de competentie het vormen van missie, visie en beleid en de competentie vrijwilligersmanagement. Veel bewonersorganisaties hebben gebrek aan een missie en visie en weten dit ook niet te vertalen in beleid. Dit heeft als gevolg dat bewonersorganisaties moeite hebben met het uitdrukken van hun toegevoegde waarde als organisatie naar actoren om hen heen en dit heeft als gevolg dat er problemen optreden op verschillende gebieden. Bij vrijwilligersmanagement spelen een aantal problemen, die allemaal te maken hebben met samenwerking en dat vrijwilligers vaak niet als een team opereren. Hierdoor neemt vaak een kleine groep vrijwilligers alle taken op zich, terwijl de andere vrijwilligers afhaken. Andere belangrijke onderwerpen die naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek zijn dat de omgang tussen de professionals uit de gemeente en woningcorporaties en de vrijwilliger kan worden verbeterd, dat vrijwilligers uit bewonersorganisaties het lastig vinden om om te gaan met verwachtingen die worden gesteld door de achterban en organisaties om hun heen zoals de gemeente en woningcorporatie. Daarnaast zijn bewonersorganisaties over het algemeen niet goed in het verwerven van fondsen. Tot slot met betrekking tot de motivatie van vrijwilligers is gebleken dat de motivatie van vrijwilligers vooral inhoudsgedreven is. Dat wil zeggen dat de motivatie vooral voortkomt uit de wens van de burger om de wijk of buurt leefbaarder te maken en het gevoel daarin het verschil te kunnen of moeten maken en dat daarnaast bij motivatie ook selectieve beloningen een rol spelen die alleen kunnen worden opgedaan door te participeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Volksuniversiteit, Enschede
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62010
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page