University of Twente Student Theses

Login

Haalbaarheid van het CLC Exploratorium

Meijden, Mart van der (2012) Haalbaarheid van het CLC Exploratorium.

[img] PDF
874kB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van de heer Karreman om een businessplan te schrijven voor een toekomstig Exploratorium in de stad Enschede. Omdat het schrijven van een Businessplan niet voldoet aan de eisen van een wetenschappelijk onderzoek is er gekozen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een Exploratorium op te zetten in de stad Enschede. De haalbaarheid wordt bepaald door het analyseren van een drietal criteria: de markt, organisatie en financiën. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek zal er een businessplan geschreven moeten worden. Vanuit het CLC Enschede wat staat voor City Learning Centre Enschede, bestaat er de wens om in de stad Enschede een Exploratorium neer te zetten. Het Exploratorium kan omschreven worden als een fysieke ontdekkings- en onderzoeksruimte waar de nieuwste ICT- toepassingen op onderwijsgebied opgesteld staan. Leerkrachten, leerlingen, studenten of andere belangstellenden worden in het Exploratorium geïnspireerd en kunnen er nieuwe mogelijkheden op het gebied van „leren met ICT‟ uitproberen, verkennen en ontdekken. Deze plek maakt het mogelijk om met leerlingen, docenten en bestuurders ervaring op te doen met de modernste les- en hulpmiddelen. Dat kan leiden tot autonome onderwijsinnovatie, vragen om ondersteuning, nascholing, dan wel projectaanvragen. In Enschede en de regio Twente is er op dit moment geen bestaand alternatief voor het Exploratorium. Om te bepalen of er wel vraag is naar een Exploratorium is er gebruik gemaakt van bestaand onderzoek dat gericht is op de behoefte naar ondersteuning en nascholing op het gebied van kennismedia en onderwijsinnovatie. Uit deze onderzoeken blijkt dat hier wel degelijk vraag naar is en dat het klantenpotentieel voor het Exploratorium meer dat toereikend is. Trends in de markt tonen aan dat toekomstige problemen binnen het onderwijs als leraaruitval en kwaliteitsverlies er voor zorgen dat er vanuit de overheid gestimuleerd wordt om soortgelijke projecten op te zetten en te realiseren. Verder is er gekeken naar de aantrekkelijkheid van de markt voor het Exploratorium zelf, dit is gebeurd door het uitvoeren van een tweetal analyses. Hieruit is gebleken dat toetreding tot de markt weinig tot geen problemen op zal leveren en dat de mate van concurrentie erg laag is. Wat de organisatie betreft is er vooral gekeken naar wat er allemaal nodig is om het Exploratorium operationeel te kunnen maken en op welke manier dit het beste kan gebeuren. Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de kosten die gemaakt zullen worden ter realisering van het Exploratorium is er bepaald over welke voorzieningen, faciliteiten en personeel er beschikt zal moeten worden in de toekomst. Hieruit is er naar voren gekomen dat er een bedrag van €268.500 geïnvesteerd zal moeten worden om het Exploratorium operationeel te maken. Door het opstellen van een investeringsbegroting en het maken van een financieringsplan is gebleken dat het vermogen na investering €131.500 bedraagt. Wat betekend dat het Exploratorium financieel ruim haalbaar is. Wel moet er de kanttekening gemaakt worden dat er €200.000 cofinanciering is van de gemeente Enschede waar pas de beschikking op gelegd kan worden als er €200.000 externe financiering verkregen wordt. Ten slotte wordt de hoofdvraag beantwoord, deze luidt als volgt: “Is het haalbaar om een Exploratorium op te zetten in de regio Twente?” De vooropgestelde criteria: de markt, organisatie en financiën zijn na het analyseren allemaal als haalbaar beoordeeld en hierdoor kan de hoofdvraag met ja beantwoordt worden. Dit betekend dat het Exploratorium in z‟n geheel haalbaar is, mits er gezorgd wordt voor €200.000 externe financiering
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
CLC Enschede
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62026
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page