University of Twente Student Theses

Login

Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo

Heuzels, Leon (2012) Doel- en doelgroepbereiking van subsidies in de gemeente Hengelo.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het doel van deze bacheloropdracht is het evalueren van doel- en doelgroepbereiking van subsidies verstrekt door de gemeente Hengelo. De onderzochte subsidies zijn subsidies verstrekt op het gebied van cultuur, maatschappij en welzijn. De kern van het onderzoek is het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: “In hoeverre bereiken de gemeentelijke subsidies in Hengelo de beoogde doelgroepen en in hoeverre dragen zij bij aan het bereiken van de verschillende met de subsidies beoogde doelen?” Het beantwoorden van deze vraag is gedaan door het uitvoeren van een onderzoek onder 20 verschillende gesubsidieerde organisaties in de gemeente Hengelo. Hierbij is er een documentanalyse uitgevoerd om uit te zoeken welke subsidies zijn verstrekt en vervolgens is er met behulp van een vragenlijst aan de organisaties en een documentanalyse van jaarverslagen uitgezocht welke activiteiten zijn georganiseerd en wat het resultaat hier van was. De theoretische basis van dit onderzoek bestaat uit definities van subsidies die zijn opgesteld door Mol (2008) en een model bestaande uit twee theorieën van Bressers (2003) en Mol (2008). Dit model geeft weer hoe subsidies worden verstrekt, van het punt van het opstellen van subsidiedoelen en –voorwaarden tot het evalueren van de resultaten van georganiseerde activiteiten. De resultaten van het onderzoek zullen vergeleken worden met het theoretische model en aan de hand daarvan zullen conclusies en aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het subsidiebeleid in de gemeente Hengelo. Uit het onderzoek is gebleken dat subsidies binnen de gemeente Hengelo slechts voor een gedeelte getoetst kunnen worden. Dit komt doordat bij een deel van de verstrekte subsidies geen doelen worden opgesteld. Daar waar er wel doelen zijn opgesteld is gebleken dat niet alle subsidiedoelen ook daadwerkelijk worden behaald door de organisaties. Hoewel de doel- en doelgroepbereiking van de verstrekte subsidies slechts ten dele getoetst kan worden, en gebleken is dat waar het wel mogelijk was niet alle doelen werden behaald, geven de onderzochte organisaties wel aan dat de ontvangen subsidies noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging of stichting en de daaraan verbonden georganiseerde activiteiten. Op basis van de conclusies zijn er aanbevelingen gedaan met betrekking tot de subsidieverstrekking van de gemeente Hengelo. Er zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot het opstellen van doelen, het ontwerpen van kaders voor subsidieverlening en de wijze van verantwoording van gesubsidieerde organisaties. In de bijlagen zijn de onderzoeksresultaten opgenomen, samen met een aantal subsidieprogramma’s en bijbehorende subsidiedoelen en de vragenlijst welke naar de organisaties is verstuurd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62048
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page