University of Twente Student Theses

Login

Een online questionnaire voor potentiële klanten van IPS Intelligent Palletizing Software

Veldhuizen, Sjoerd (2012) Een online questionnaire voor potentiële klanten van IPS Intelligent Palletizing Software.

[img] PDF
764kB
Abstract:In dit rapport is de volgende centrale doelstelling getracht te bereiken: “Het ontwikkelen van een online questionnaire die middels een pre-sales analyse marketing strategieën ondersteunt voor IPS (Intelligent Palletizing Software) van CICT Solutions B.V. in traditionele manuele magazijnen.” Om deze questionnaire te creëren werden een aantal stappen doorlopen. Als eerste moest kennis vergaard worden over traditionele manuele magazijnen en bepaald worden welke kenmerken van deze magazijnen van belang zijn voor IPS. Vervolgens werd de IPS software behandelt en moest de opzet van de questionnaire duidelijk worden. Nadat deze eisen, verwachtingen en wensen over de questionnaire bekend waren, kon aan de vragen gewerkt worden. Met deze vragen kwamen de antwoordmogelijkheden en tot slot de berekening van de potentie. Doordat afgelopen jaren bijna uitsluitend is gewerkt aan de software, staat het marketingbeleid nog in de kinderschoenen. Hierdoor genoot het softwarepakket nog van redelijk bescheiden bekendheid. De software is op dit moment klaar om verhandelt te worden, maar daarvoor moeten nog wel klanten gevonden worden. Er is reeds een questionnaire op de website beschikbaar, maar deze is zeer beknopt en levert weinig respons op. Daardoor is er besloten dat een nieuwe online questionnaire gewenst is om de oude te vervangen en zo in contact te komen met meer potentiële klanten. Door zo vruchtbare connecties te leggen kan de software sneller aan de man gebracht worden. Om de potentie van een magazijn te bepalen is gekozen voor een verdeling in vier subgebieden zodat de potentie op verschillende vlakken zichtbaar is. Deze gebieden zijn de orderverzamelaar, de servicegraad, de kwaliteit van de stapelingen en de transportkosten. Met behulp van tweeëntwintig vragen (exclusief subvragen) worden in de output van de questionnaire twee belangrijke grafieken geconstrueerd. In de eerste grafiek is zichtbaar hoeveel verbetering er mogelijk is voor elk van de subgebieden afzonderlijk. De tweede grafiek laat op een kleurenspectrum van rood naar groen in welke mate het magazijn als geheel voor verbetering vatbaar is middels IPS. Deze verbetering is bepaald door de samenstelling van de deelgebieden. Met deze questionnaire zal op langere termijn zichtbaar kunnen worden welke kenmerken van magazijnen voor succes zorgen, maar ook welke kenmerken juist niet. Doordat elke ingevulde questionnaire opgeslagen wordt, kan uit deze data mogelijkerwijs conclusies worden getrokken welke aspecten bijdragen aan een hoge/lage potentie. Nu deze questionnaire gemaakt is, moeten nog enkele stappen doorlopen worden voordat deze in gebruik kan worden genomen. Ten eerste moet het nog worden omgeschreven naar een web-based format aangezien het nu als Microsoft Excel bestand aangeleverd is. Daarnaast is het testen van de questionnaire nog niet uitgebreid behandelt, iets wat wel noodzakelijk voor de implementatie. Dit zou goed met behulp van bestaande klanten bewerkstelligd kunnen worden, zodat de output van de questionnaire direct vergeleken kan worden met de praktijk. Bij nieuwe klanten kan het ook toegepast worden, zodat na verloop van tijd een compleet beeld zal ontstaan van magazijnen waarbij de software succesvol geïmplementeerd is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
C.I.C.T. Solutions B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62056
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page