University of Twente Student Theses

Login

Opnameplanning onder de loep

Elgersma, S.F. (2012) Opnameplanning onder de loep.

[img] PDF
897kB
Abstract:Doel: In dit onderzoek hebben we naar een methode gezocht om het voor de opnameplanners van de afdeling chirurgie van ZGT Almelo mogelijk te maken patiënten eerder een definitieve datum voor hun operatie mee te laten geven voor. Hierbij hebben we naar een oplossing gezocht die de mutaties in de planning vermindert en daarbij rekening houdt met zowel de operatieduur als de ligduur. Minder mutaties in de planning moet ervoor zorgen dat opnameplanners met meer zekerheid datums kunnen doorgeven, waardoor patiënten eerder en met meer zekerheid een datum mee kunnen krijgen. Resultaat: We zijn tot een stappenplan gekomen om het voor de opnameplanners mogelijk te maken patiënten eerder een definitieve datum voor operatie mee te geven. Wij hebben in de literatuur gevonden dat een Master Surgical Schedule (MSS) bestaande uit buckets van operaties kan bijdragen aan het verminderen van de mutaties. Dit betekent dat er voordat een MSS gemaakt kan worden, we buckets moeten gaan maken. Het stappenplan is te zien in Figuur 1. Figuur 1 Schema hoe er bereikt kan worden dat patiënten eerder een datum mee krijgen In dit onderzoek hebben wij de eerste stap uitgevoerd. De buckets zijn groepen van operaties. Voor het groeperen hebben wij een methodiek ontwikkeld. Deze methodiek bestaat uit 6 stappen: 1. Bepalen of er eventuele belangrijke medische sub-verdelingen gemaakt moeten worden en deze maken 2. De criteria betreffende het resource verbruik bepalen 3. Bepalen hoeveel en wat voor groepen we als eindresultaat willen 4. Groeperingsmethodiek bepalen 5. Datazuivering 6. Groeperen Wij hebben deze stappen uitgevoerd op de historische data van ZGT uit 2009 en 2010. Implementatie De operatiegroepen dienen als input gebruikt te worden om het Master Surgical Schedule (MSS) bestaande uit operaties te maken. Dit MSS kan door software dat ZGT beschikt, gemaakt worden. Dit MSS moet leiden tot minder mutaties bij het plannen van operaties. Minder mutaties moet er toe leiden dat de opnameplanners met meer zekerheid een datum kunnen meegeven en daardoor patiënten eerder een datum mee kunnen krijgen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
ZGT
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62059
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page