University of Twente Student Theses

Login

Internetverkoop door de lokale detailhandel: een marktonderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Winterwijkse detailhandel en een e-commercespecialist

Trienes, L. (2012) Internetverkoop door de lokale detailhandel: een marktonderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Winterwijkse detailhandel en een e-commercespecialist.

[img] PDF
3MB
Abstract:Aanleiding In deze scriptie worden de resultaten weergegeven van een onderzoek waarin gekeken is naar de mogelijkheden om de internetverkoop van lokale detailhandelaren naar een hoger niveau te tillen door samen te werken met een specialist op het gebied van e-commerce. De aanleiding van het onderzoek was de waarneming vanuit de markt dat de lokale detailhandelaren met een webwinkel veel tijd kwijt waren aan het verzendklaar maken en het verzenden van internetbestellingen. In dat kader is onderzocht op welke gebieden de lokale detailhandel, kennis, ervaring en middelen missen om de verkoop via internet tot een succes te maken en in hoeverre er op die vlakken behoefte is aan samenwerking of ondersteuning. Aanbevelingen:  De opdrachtgever dient de lokale detailhandelaren een dienstverlening aan te bieden waarbij de opdrachtgever de pakketten, met daarin de internetorders, bij de detaillist afhaalt en vervolgens voor de verzending ervan zorg draagt.  De opdrachtgever dient daarbij voor de verzameling en verzending, voor zover mogelijk, gebruik te maken van de zijn huidige bedrijfsmiddelen en infrastructuur. Om de dienst winstgevend in de markt te zetten zijn lage opstart- en operationele kosten essentieel.  De geboden dienstverlening dient een lage aanloopinvestering te kennen voor de detailhandelaar en tegen een concurrerend tarief in de markt worden gezet. Dit is erg belangrijk voor de creatie van een goede concurrentiepositie van de dienstverlening.  De opdrachtgever dient de opstartkosten en de operationele kosten in kaart te brengen door de geboden dienstverlening eerst op kleine schaal te testen. Op basis van de uitkomsten kan de opdrachtgever uiteindelijk een beter geïnformeerde beslissing nemen.  De opdrachtgever dient te zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening in de toekomst uit te breiden met ondersteuning op andere gebieden binnen de internetverkoop. Op die manier kan de opdrachtgever zich (op een unieke wijze) onderscheiden van de concurrentie. Motivatie Door middel van literatuuronderzoek is bepaald welke punten een belangrijke rol spelen binnen de internetverkoop en op welk van deze punten ondernemingen over het algemeen de meeste problemen ondervinden. Dit laatste is vervolgens met behulp van een enquête vergeleken met de situatie onder de lokale detailhandel. Hierbij bleek logistiek één van de gebieden te zijn waarop de detaillist voordeel verwacht te behalen uit de ondersteuning door de opdrachtgever. Omdat de uiteindelijke opstart- en operationele kosten in grote mate de winstgevendheid van de geboden oplossing bepalen, is het belangrijk deze zo laag mogelijk te houden. Deze kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten. Door de oplossing op kleine schaal te testen kan het risico op onvoorziene kosten echter beperkt worden. Managementsamenvatting III Juni 2012 Door concurrentie van vervoerders is er weinig ruimte voor een grote marge. Vanuit de detailhandelaren is er echter ook op andere vlakken behoefte aan ondersteuning. Door de dienstverlening aan de detailhandelaren uit te breiden, met ondersteuning op andere specialistische gebieden binnen de internetverkoop zoals e-marketing, creëert de opdrachtgever een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de concurrentie. Consequenties Om een kostenefficiënte dienstverlening aan te kunnen bieden dient de opdrachtgever een koppeling tussen zijn systemen en de systemen van de detaillist te realiseren. Daarnaast dient het personeel van de diverse afdelingen bij de opdrachtgever geïnstrueerd te worden en dienen de benodigde faciliteiten in orde te worden gemaakt. Om de kosten van de dienstverlening in kaart te brengen dient de opdrachtgever deze kosten tijdens de testfase nauwkeurig te monitoren. Hiervoor dient de opdrachtgever een onderneming bereid te vinden de dienstverlening samen met de opdrachtgever te testen. Om de dienstverlening tegen een concurrerend tarief aan te kunnen bieden dient de opdrachtgever met de vervoerder te onderhandelen om gunstigere verzendtarieven, afhaaltijdstip en vervoersvoorwaarden te realiseren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Het WIC
De ?Ruijter Mobitel
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62080
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page