University of Twente Student Theses

Login

Verkeersveiligheid op de productielocatie: een onderzoek naar het verbeteren naar de verkeersveiligheid van de verschillende verkeersstromen op het terrein van AkzoNobel Salt Specialties

Derksen, Rayke (2012) Verkeersveiligheid op de productielocatie: een onderzoek naar het verbeteren naar de verkeersveiligheid van de verschillende verkeersstromen op het terrein van AkzoNobel Salt Specialties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Op het terrein van Salt Specialties rijdt het verkeer dagelijks vele verschillende routes. Al het verkeer beweegt zich door elkaar heen in een beperkte ruimte en ondanks verscheidene veiligheidsmaatregelen komt het voor dat er ongelukken ontstaan waarbij schade ontstaat aan persoon, materiaal of product. De doelstelling van dit onderzoek is de veiligheid van de gereden routes op het terrein van Salt Specialties te vergroten. Het onderzoek richt zich dan ook op de volgende hoofdvraag: Hoe kunnen we de veiligheid van de gereden routes op het terrein van Salt Specialties voor alle verkeersstromen vergroten? Om deze vraag te beantwoorden analyseren we eerst de huidige situatie. In de huidige situatie zijn er 19 knelpunten door kruisend verkeer aan te wijzen. Een knelpunt door kruisend verkeer is een locatie waarbij meerdere soorten gemotoriseerd verkeer elkaar tenminste éénmaal per dag kruisen. De knelpunten zijn op te delen in 6 categorieën, waarbij de 1e categorie het minst hinderlijk is en de 6e categorie het meest hinderlijk. Meerdere knelpunten door kruisend verkeer vallen nu in de meest hinderlijke categorie. Bovendien wordt er op een aantal plaatsen achteruit gereden door vrachtverkeer om te keren. Deze plaatsen worden knelpunten door achteruitrijdend vrachtverkeer genoemd. Hiervan zijn er 3 aan te wijzen op plaatsen waar ook een knelpunt door kruisend verkeer is en twee op een plek waar geen ander verkeer is. Van de laatstgenoemden wordt dan ook geen hinder ondervonden. De relevante verkeerskundige literatuur geeft aan dat het instellen van eenrichtingsverkeer een goede manier kan zijn voor het reguleren van de verkeersstromen over het terrein. Bij eenrichtingsverkeer wordt niet achteruitgereden of gedraaid. Een geschikte manier voor het in richten van het eenrichtingsverkeer is het gebruik van U-vormige routes. Bovendien stelt de verkeerskundige literatuur dat het kruisen van verschillende verkeerssoorten omwille van de verkeersveiligheid vervangen kan worden door het samenvoegen van verkeersstromen. In de ideale situatie wordt er dus niet gekruist. Dit kunnen we het best benaderen door zo min mogelijk bewegingen te maken met heftrucks. Hierdoor neemt het aantal kruisingen en dus het aantal knelpunten door kruisingen sterk af. Bovendien wordt er in de ideale situatie niet achteruit gereden. Door de meeste routes U-vormig te maken wordt het achteruit rijden door vrachtverkeer voorkomen. In de U-vorm wordt slechts in één richting gereden waardoor er meer ruimte in de route ontstaat door het ontbreken van verkeer in de tegengestelde richting. Deze nieuwe U-routes kunnen op het terrein van Salt Specialties ingevoerd worden door het (ver)plaatsen van verlaadpunten. Door een extra poort in gebruik te nemen kan aan de westelijke kant van het terrein ook een U-route gecreëerd worden. De U-routes van zowel de oostelijke als westelijke richting voegen nu samen in het midden van het terrein. Door het invoeren van de U-routes nemen de knelpunten door achteruitrijdend vrachtverkeer en wordt er minder gekruist op het terrein. Om de hoeveelheid knelpunten in de praktijk te verminderen stellen we voor de containerverlading te verplaatsen naar de Kanaalweg, het transport tussen de magazijnen te automatiseren, mengzoutsilo’s te plaatsen tegen de C-silo, droogzoutsilo’s te plaatsen op de plaats van de buitenopslag en vrachtwagens voor GHE het terrein op te laten gaan via poort 1,5. Als deze oplossingen worden ingevoerd zijn er geen knelpunten meer door achteruitrijdend vrachtverkeer. Er zijn nog 17 knelpunten door kruisend verkeer. Deze knelpunten door kruisend verkeer zijn wel minder hinderlijk. Er zijn namelijk geen knelpunten meer in de hoogste 2 categorieën. Wanneer we bovendien het eigen verkeer, de heftrucks, buiten beschouwing laten zijn er nog maar 2 knelpunten. De voorstellen hoeven niet allemaal (tegelijkertijd) doorgevoerd te worden. We adviseren om eerst de relatief goedkope en gemakkelijke oplossingen te implementeren. Daarna kan Salt Specialties de overige Verkeersveiligheid op de productielocatie onderdelen uitvoeren, nadat er vervolg onderzoek is gedaan naar de daadwerkelijke consequenties, kosten en aanpassingen die gedaan moeten worden voor de uitvoering van deze onderdelen. We adviseren dan ook om op korte termijn de containerverlading te verplaatsen en poort 1,5 in gebruik te nemen, op middellange termijn de transporten van magazijn A naar magazijn B en van magazijn B naar magazijn C te automatiseren en op lange termijn de silo’s te (ver)plaatsen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
AkzoNobel Functional Chemical: Salt Specialties
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62081
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page