University of Twente Student Theses

Login

Halopack : Het optimaliseren van een kartonnen MAP verpakking voor voedingsmiddelen

Langerwerf, E. (2012) Halopack : Het optimaliseren van een kartonnen MAP verpakking voor voedingsmiddelen.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:De titel van de bachelor eindopdracht luidt: “Het optimaliseren van een kartonnen MAP verpakking voor voedingsmiddelen”. Deze opdracht is uitgevoerd in het kader van bachelor eindopdracht van Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. De opdracht is uitgevoerd bij Packable. Packable bv, opgericht in april 2009 te Almelo, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van complete verpakkingsoplossingen. In de bedrijfsvoering vormen innovatie en toegevoegde waarde de kernbegrippen. Vanuit de overtuiging om met verpakkingen een toegevoegde waarde te creëren, weet Packable te vernieuwen. Zowel op het gebied van vormgeving als door gebruik te maken van duurzame technieken. Packable heeft een gasdichte kartonnen verpakking voor voedingsmiddelen ontwikkeld, HALOPACK. Packable wil met HALOPACK de eerste kartonnen Modified Atmosphere Packaging (MAP) voor voedingsmiddelen op de markt zetten. Het concept is al grotendeels uitgewerkt, maar is nog niet volledig klaar voor productie op grote schaal. Het doel van deze bachelor eindopdracht is het in kaart brengen van de risico’s en daarmee HALOPACK optimaliseren zodat het op de markt geïntroduceerd kan worden zoals die door de fabrikant is vastgesteld. Dit zal gedaan worden door een risicoanalyse, FMEA, uit te voeren van HALOPACK en de eerder gemaakte keuzes tijdens het ontwikkelingsproces kritisch te bekijken. Deze resultaten zullen leiden tot een overzicht van aandachtspunten en een houvast bieden voor het vaker uitvoeren van risicoanalyses bij verschillende producten die in de toekomst in HALOPACK verpakt gaan worden. Bij het van start gaan van deze bachelor eindopdracht was het ontwikkelingstraject van HALOPACK al ver gevorderd, maar voordat het daadwerkelijk geproduceerd zou worden, moesten er nog (ontwerp)beslissingen genomen worden en waren er nog details ongedefinieerd. Vanuit Packable kwam de wens om over een (theoretisch) model te beschikken waarbij kritische punten en risico’s zichtbaar worden. Dit model zou ingezet kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van HALOPACK, in verband met de verschillende voedingsmiddelen en omstandigheden. Door gebruik te maken van de kennis als Industrieel Ontwerper heb ik met een kritische blik naar HALOPACK te kijken en risico’s naar boven te halen. Daarbij was het belangrijk om nogmaals naar beslissingen te kijken en af te vragen waarom bepaalde beslissingen gedurende de ontwikkeling van HALOPACK genomen zijn. Aan de hand van al deze informatie is er een Failure Mode Effects Analysis (FMEA) uitgevoerd om een overzicht weer te geven van de risico’s van HALOPACK en waar de punten liggen die nog getest en verder uitgewerkt moeten worden. Deze FMEA is gedaan met de toepassing van HALOPACK voor Oosterse magnetronmaaltijden van Padifood. Bij het uitvoeren van een risicoanalyse is het belangrijk dat er gekeken wordt naar situaties die zich in de toekomst voor kunnen doen, bij nieuwe producten en/of andere eisen en/of omstandigheden. Het eindresultaat is een handleiding voor Packable waarmee op een systematische wijze een risicoanalyse uitgevoerd kan worden. Dit is een houvast om HALOPACK zodanig te ontwerpen dat het voldoet aan de eisen die verschillende producten aan HALOPACK stellen, zodat HALOPACK voor verschillende type producten de best passende verpakkingsoplossing is. In dit verslag staat de FMEA van HALOPACK centraal. Voorafgaand aan het uitvoeren van deze risicoanalyse wordt de verpakking, HALOPACK, beschreven qua vormgeving, functionaliteit en productieproces. De eerste vier hoofdstukken bevatten algemene informatie die dient als inleiding op het lezen van dit verslag. Dit beslaat informatie over Packable, HALOPACK, de opdrachtomschrijving, stakeholders en een begrippenlijst. Hoofdstuk 5 verklaart het begrip ‘risico’, bevat informatie over een FMEA en beschrijft de toepassing daarvan op HALOPACK. Hoofdstuk 6 bevat de daadwerkelijke FMEA, waarbij stapsgewijs alle tien de stappen van de analyse doorlopen worden. Hier komen ook de verbeterpunten en tests voorbij die uitgevoerd dienen te worden. Uit de FMEA volgt een stappenplan hoe een analyse gemaakt kan worden van HALOPACK wanneer er andere producten in verpakt zullen worden. Dan zullen er andere eisen gesteld worden aan de verpakking en worden wellicht punten kritiek die eerder als ‘veilig’ waren bestempeld. Tevens zal er in dit hoofdstuk toegelicht worden hoe de waardering van risico’s te allen tijde aangepast kan worden afhankelijk van de betreffende verpakking en de wensen van het te verpakken product. In de laatste hoofdstukken staan de conclusies & aanbevelingen, de geraadpleegde literatuur en afsluitend de bijlagen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62094
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page