University of Twente Student Theses

Login

Duurzaam bouwen: duurzaamheidsindicatoren voor het ontwerpproces

Heeren, B.Y. van (2012) Duurzaam bouwen: duurzaamheidsindicatoren voor het ontwerpproces.

[img] PDF
6MB
Abstract:Beslissingen bij het ontwerpen van een gebouw worden gebaseerd op benodigde ruimte, bouwkosten en bouwtijd. Duurzaam bouwen is steeds vaker een ambitie, maar is nog lang niet altijd de factor die bepalend is bij een beslissing voor een ontwerp. Duurzaam bouwen moet leiden tot duurzame gebouwen. Hierbij gaat het over het dusdanig bouwen, dat het de huidige generatie mogelijk maakt in haar behoeften te voorzien zonder de mogelijkheden voor de toekomstige generaties in hun behoeften te voorzien te verminderen. Doelstelling en onderzoeksopzet Het doel van dit afstudeeronderzoek is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van duurzaam bouwen voor Witteveen+Bos tijdens het ontwerpproces van bouwprojecten. Dit is gedaan door duurzaamheidsindicatoren te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een procesmodel. In het onderzoek is kennis ontwikkeld omtrent duurzaam bouwen tijdens het ontwerpproces. Ook is er gekeken naar de tools die beschikbaar zijn ter ondersteuning van duurzaam bouwen. Van hieruit zijn duurzaamheidsindicatoren ontwikkeld die van toepassing zijn binnen het kader van dit onderzoek. Deze indicatoren zijn getoetst op twee case studies en met behulp hiervan is een procesmodel ontwikkeld voor duurzaam bouwen tijdens het ontwerpproces. Het procesmodel is opgebouwd uit de duurzaamheidsindicatoren, de stappen van het ontwerpproces en de verschillende partijen met verantwoordelijkheden. Ontwikkeling duurzaamheidsindicatoren Vanuit de literatuur en vanuit de analyse van de tools duurzaamheid is er een lijst ontstaan van allerlei duurzaamheidsindicatoren. Met behulp van de specialist duurzaamheid van Witteveen+Bos is er vervolgens een lijst van duurzaamheidsindicatoren opgesteld die van toepassing zijn voor dit onderzoek. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de projecten vallen onder de utiliteitsbouw, het nieuwbouw betreft en de focus ligt op het ontwerpproces. Casusonderzoek Voor dit onderzoek zijn twee projecten gebruikt die getoetst zijn op duurzaam bouwen aan de hand van de ontwikkelde indicatoren voor duurzaam bouwen. De projecten, APM Terminals te Rotterdam en Berkel Milieu te Zutphen, zijn de eerste twee projecten van Witteveen+Bos waarbij er sprake was van een ambitie om duurzaam te bouwen. Beide projecten hebben gebruikt gemaakt van een tool om duurzaam bouwen te ondersteunen, bij APM Terminals was dit Breeam-nl en bij Berkel Milieu was dit SimaPro. Resultaten Het onderzoek heeft geleid tot een procesmodel (tabel 1). Tabel 1: Procesmodel duurzaamheidsindicatoren iv v Het procesmodel is gekoppeld aan de lijst van duurzaamheidsindicatoren die ontwikkeld zijn voor dit onderzoek (tabel 6). Aan deze lijst is per indicator ook een norm gesteld. Deze normen gelden ook voor het procesmodel. Conclusie Dit onderzoek is voor Witteveen+Bos een volgende stap binnen de leercurve van duurzaam bouwen. Het is niet het antwoord op de vraag hoe je duurzaam bouwen moet, maar daar is ook geen specifiek antwoord op. De kracht van duurzaam bouwen zit in de complexheid van het begrip. Met behulp van het procesmodel is er een leidraad ontwikkeld voor duurzaam bouwen tijdens het ontwerpproces. Belangrijk is dat duurzaam bouwen wordt aangestuurd vanuit het beleid en ambities. Bij de organisatie is dit door Witteveen+Bos zelf, bij een project is dit door middel van het Programma van Eisen. Dit leidt tot duurzame keuzes en uiteindelijk tot een duurzaam resultaat. Aanbevelingen Belangrijke stappen die Witteveen+Bos zal moeten maken om verder te komen in de leercurve van duurzaam bouwen is bewustwording bij medewerkers en het delen van kennis. Momenteel bezit Witteveen+Bos ontwerpprincipes voor duurzaam bouwen en een Platform Duurzaamheid. Dit kan uitgebreid worden door het opstellen van een Wiki duurzaam bouwen. Deze Wiki wordt door de medewerkers onderhouden. Het doel is dat de kwaliteit van de informatie toeneemt doordat iedereen informatie gaat verzamelen en plaatsen
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Witteveen+Bos
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62100
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page