University of Twente Student Theses

Login

Door de bollen het bos zien: een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla

Silfhout, L.M. van (2012) Door de bollen het bos zien: een onderzoek naar een nieuwe lay-out voor Africalla.

[img] PDF
3MB
Abstract:Africalla is een bedrijf dat snijbloemen en bollen produceert, en zich specialiseert in Zantedeschia’s. Vier jaar geleden is het bedrijf overgenomen door Rob Holtrop en Sjaak Nannes, waarna het bedrijf enorm is gegroeid. De snelle groei van het bedrijf is de voornaamste aanleiding voor dit onderzoek. Ondanks de snelle groei van Africalla tijdens het afgelopen decennium is de besturing van het productieproces gelijk gebleven. Door ruimtegebrek rondom het hoofdbedrijf, heeft de uitbreiding op meerdere locaties plaatsgevonden. Dit is verre van ideaal. Omdat het bedrijf nu zo groot is, is er meer behoefte aan structuur en overzicht. Om de huidige situatie te verbeteren zijn plannen gemaakt om een nieuwe locatie in gebruik te nemen die groot genoeg is voor alle vaste gebouwen. Voor deze nieuwe locatie zal een nieuwe lay-out ontworpen moeten worden. Op basis van de geïdentificeerde problemen is de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek geformuleerd: Hoe kan de lay-out voor de nieuwe locatie van Africalla ontworpen worden om de efficiëntie van het interne logistieke proces te verhogen? In dit onderzoek hebben we gekeken naar het ontwerp van nieuwe lay-outs voor de verschillende afdelingen van het bollenproces van Africalla. Het bollenproces bestaat uit verschillende handelingen en afdelingen, voor een schematisch overzicht, zie figuur 1. Na het analyseren van de verschillende afdelingen hebben de de eisen en wensen die Africalla stelt aan een nieuwe lay-out in kaart gebracht. Een van de belangrijkste eisen is dat de nieuwe lay-out voldoet aan de benodigde capaciteit. Echter, de afgelopen jaren is er weinig geregistreerd. Vandaar dat we een onderzoek hebben gedaan naar de in- en output van de verschillende afdelingen. Dit hebben we vervolgens gecombineerd met het ideale plantschema. Het ideale plantschema geeft aan hoeveel bollen er wekelijks geplant worden in de ideale situatie. Hiermee hebben we vervolgens een productieplanning gemaakt voor de gewenste situatie, waarmee we de benodigde productie- en opslagcapaciteit berekend hebben. Met deze productieplanning kan het productieproces gestructureerd en beheerst worden. De productie- en opslagcapaciteit hebben we gecombineerd met andere eisen en wensen van Africalla om vervolgens voor de verschillende afdelingen een nieuwe lay-out te ontwerpen. Rooien (Veld) Drogen (Droogafdeling) Opslag (Magazijn 1) Schoonmaken (Bollenteam) Opslag (Magazijn 2) Selectie en snijden (Selecteerafdeling) Koude opslag (Magazijn 3) Planten (Veld) Figuur 1. Schematisch overzicht bollenproces en bijhorende afdeling Voor het ontwerp van de nieuwe lay-outs ligt de focus op de structurering van het interne logistieke proces. De nieuwe lay-out moet er voor zorgen dat er minder handelingen nodig zijn, waardoor er minder kosten gemaakt worden en de kans op beschadiging van het product kleiner wordt. Daarnaast zal het hebben van een goede productieplanning bijdragen aan een gestructureerd proces, waarbij vooraf materialen op de juiste afdeling gebracht kunnen worden. Voor de droogafdeling hebben we gekozen voor de lay-out waarmee een zeer grote reductie in loopafstanden gerealiseerd kan worden. Daarnaast is gekeken om een zo laag mogelijk oppervlak te gebruiken. De opslagruimte bij de aanbevolen lay-out ligt in de strook naast de drooghal. Het tractorpad kan daardoor 6 m breed worden, wat 3 m extra opslagruimte oplevert. Voor het bollenteam bevelen we aan om voor het alternatief te kiezen dat de hoogste overzichtelijkheid geeft. We hebben hierbij een afweging gemaakt tussen benodigd oppervlak, overzichtelijkheid en de lengte van de looproutes. Ondanks dat de aanbevolen lay-out meer ruimte nodig heeft, zal de overzichtelijkheid verbeteren en de lengte van de looproutes verminderen. De aanbevolen layout levert veel overzicht en zorgt voor een scheiding van de werk- en loopruimte. De bestudeerde alternatieven voor de selecteerafdeling verschillen in formaat, het aantal tafels en het gebruik van de lopende band. Voor de selecteerafdeling is gekozen voor de lay-out waarvoor zo min mogelijk oppervlak nodig is en waarbij het aantal handelingen verminderd wordt. Door gebruikt te maken van lopende banden zullen er minder handelingen nodig zijn en er is geen tussentijdse opslag meer nodig tussen het snijden en sorteren. De aanbevolen lay-out biedt meer overzicht, minder handelingen en minder benodigde ruimte. Voor magazijn 1 hebben we een afweging gemaakt tussen diepte en hoogte van rijen in combinatie met werk gemak, benutting van ruimte, de benodigde looproutes en de kosten voor constructie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het alternatief met 2 gebouwen met een totale oppervlakte van 680 m2. De gemiddelde looproute is 34 m. Magazijn 2 en 3 betreffen verschillende secties. Voor het samenvoegen van de verschillende secties zijn verschillende mogelijkheden. De vorm van het magazijn wat het best past in de algemene lay-out zullen de doorslag geven in de uiteindelijke keuzen. Voor de algemene lay-out van Africalla hebben we gekozen voor een product lay-out, aangezien dit het best aansluit bij het proces type dat Africalla heeft. De afdelingen moeten hierbij naast elkaar geplaatst volgens het opeenvolgende productieproces. We hebben een oplossing opgesteld, waarmee gezien kan worden hoe de afdelingen samen op de nieuwe locatie zouden passen, zie figuur 2. Er zijn natuurlijk meerdere opties mogelijk voor de algemene lay-out. Dit is grotendeels afhankelijk van de vorm van de locatie. Bij dit voorbeeld is rekening gehouden met een rechthoekige locatie. We hebben daarnaast in onze aanbeveling rekening gehouden met de plaats van de in- en uitgangen van de gebouwen, de ruimte om het gebouw in verband met de gebruikte chemicaliën, overzichtelijke werkomgeving en bereikbaarheid van magazijn 3 vanaf de selecteerafdeling én vanaf magazijn 2. Volgens de bovengenoemde aanbevelingen zijn we van mening dat Africalla haar toekomstige bedrijfsprocessen op een nieuwe locatie efficiënter kan indelen dan in de huidige situatie het geval is. De reden hiervoor is dat de doelmatigheid van Africalla verhoogd wordt. De hoeveelheid middelen voor de verwerking van de producten wordt namelijk gereduceerd. Door het hebben van een goede planning kunnen materialen vooraf op de juiste afdeling geplaatst worden, dit betekent dat er geen ad hoc beslissingen meer gemaakt zullen worden, waardoor geen half transport gedaan wordt. Er hoeft niet meer in het magazijn gezocht te worden naar producten, doordat de producten op een vaste plek in de magazijnen geplaatst worden. Daarnaast worden ook het aantal handelingen in de productiehallen verminderd. Een voorbeeld hiervan is dat op de selecteerafdeling door het gebruik van de lopende band geen verplaatsingen van de kratten meer nodig is. Door de lopende band is minder ruimte nodig, maar ook het benodigd aantal medewerkers is lager.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Africalla (K) Ltd.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62121
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page