University of Twente Student Theses

Login

Duurzame mobiliteit in Enschede: studie naar middelen die de gemeente Enschede kan gebruiken en inzetten om het gebruik van duurzame mobiliteit in haar gemeente te bevorderen

Kuiper, Stephan (2012) Duurzame mobiliteit in Enschede: studie naar middelen die de gemeente Enschede kan gebruiken en inzetten om het gebruik van duurzame mobiliteit in haar gemeente te bevorderen.

[img] PDF
2MB
Abstract:Dit onderzoek focust zich rondom de vraag “Hoe kan de gemeente Enschede het gebruik van duurzame mobiliteit in de gemeente bevorderen?”. Als eerste is onderzocht in hoeverre de gemeente Enschede gebruik kan maken van beschikbare middelen om het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen. Dit is gedaan aan de hand van een classificatie in typen beleidsmaatregelen volgend uit de theorie van Santos, Behrendt & Teytelboym (2010): fysiek beleid, zacht beleid en kennisbeleid. Deze typen beleidsmaatregelen zijn toegepast op een lijst met door de overheid effectief bevonden beleidsmaatregelen om het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen. Uit deze lijst is gebleken dat de gemeente alleen kan faciliteren, zij kan de burger niet aanspreken om een elektrische auto te kopen. Zij kan alleen zorgen voor optimale randvoorwaarden zoals de beschikbaarheid van oplaadpunten. Echter blijft de burger een mens en een consument, gedreven door economische belangen. Een gedragsverandering is door de gemeente alleen te realiseren door de burger daadwerkelijk te betrekken bij het beleid en hem bij wijze van spreken de cijfers direct te laten zien wat de verandering de burger oplevert in termen van bijvoorbeeld economische winst en tijdswinst. Vervolgens is de lokale behoefte naar mobiliteit onderzocht door middel van een kwantitatief deelonderzoek. Hieruit is gebleken dat de modale keuze van inwoners van de gemeente Enschede voornamelijk gebaseerd is op de auto en de fiets, die samen goed zijn voor 73% van alle verplaatsingen in de gemeente. De fiets is waarschijnlijk zo sterk vertegenwoordigd door de gemiddelde reisafstanden die inwoners afleggen; 74,6% van alle verplaatsingen vinden plaats binnen de gemeentegrenzen, afstanden die goed te doen zijn dus met een fiets. Het openbaar vervoer wordt juist vrij weinig gebruikt met maar 8% van alle verplaatsingen. Betreffende de leeftijdsopbouw zijn geen significante verschillen in de verdeling naar modale keuze, het feit dat studenten de bus relatief meer gebruiken dan andere leeftijdsgroepen is nauwelijks opmerkelijk te noemen. Volgend uit de lokale behoefte naar mobiliteit zijn beleidsdocumenten onderzocht en is gepraat met beleidsmedewerkers van zowel de gemeente Enschede als van Regio Twente om een overzicht te genereren van door de gemeente Enschede gebruikte middelen ter bevordering van duurzame mobiliteit. Hieruit is gebleken dat de gemeente veel beleid ontwikkelt om de mobiliteitssector duurzaam te maken. De beste voorbeelden hiervoor zijn de aangelegde HOV-assen, de ontwikkeling van de I-zone mobiele applicatie en het uit te voeren fietsbeleid vanaf 2012. Het parkeerbeleid van de gemeente Enschede is juist gekenmerkt door conflicterende belangen: enerzijds de exploitatie van de van Heekgarage in het centrum, anderzijds de doelstelling om niet-noodzakelijk verkeer uit de binnenstad te weren. De vierde deelvraag legt de basis voor de beantwoording van de hoofdvraag, namelijk of de gemeente Enschede de door de overheid positief bevonden beleidsmaatregelen gebruikt en ook effectief gebruikt. Hierin zijn een aantal discrepanties gevonden, voornamelijk op het gebied van het parkeerbeleid en de promotie van de diverse projecten en beleidsmaatregelen. De gemeente Enschede is niet bezig met het reduceren van het aantal parkeerplaatsen, maar heeft juist de grootste parkeergarage in de binnenstad in haar beheer en exploiteert deze. Naast haar conflicterende parkeerbeleid is de gemeente Enschede ook niet actief bezig met de promotie van haar projecten. De projecten genieten doorgaans wel naamsbekendheid, maar daar blijft het vaak bij. Weten dat een er HOV-as komt te liggen en dat daardoor de weg wordt afgesloten zorgt ervoor dat mensen weten dat er een HOV-as komt te liggen, maar zorgt er niet voor dat mensen de voordelen ervan bijvoorbeeld te weten komen of wat de meerwaarde ervan is. Dit is de kant van promotie, en deze blijft doorgaans achterwege, het blijft bij een persbericht in lokale media, waarvan dus ook niet zeker is of het de gehele doelgroep bereikt. Bacheloropdracht Stephan Kuiper 5 De gemeente is dus al aardig goed op weg. Het conflicterende parkeerbeleid is niet bijzonder storend, de van heekgarage is druk bezocht en staat op marktdagen vaak vol, wat voor de gemeente een goede inkomstenbron is die de bouwkosten van de garage tegemoet komen. Daarnaast werken het parkeer route informatie systeem (PRIS) en het dynamische reizigers informatie systeem (DRIS) goed mee om de doorstroming van het verkeer vlot te houden. Wat echter achterwege blijft is een goede promotie voor de duurzame projecten om een gedragsverandering te stimuleren. De conclusie van het onderzoek is dat de faciliteiten erg goed zijn in de gemeente Enschede, maar dat zolang deze faciliteiten niet worden gepromoot en de gemeente een actieve rol aanneemt bij deze promotie, er niet effectief genoeg gebruik van zal worden gemaakt door de inwoners. Enkel het faciliteren van beleid is niet toereikend door de passieve houding van de burger.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Enschede
Keypoint Consultancy
Regio Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:European Studies BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62131
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page