University of Twente Student Theses

Login

Voorraadbeheer in een engineer-to-order bedrijf

Graanoogst, S.C.G. (2012) Voorraadbeheer in een engineer-to-order bedrijf.

[img] PDF
2MB
Abstract:Dit verslag gaat over het onderzoek dat is uitgevoerd om middels voorraadbeheer de performance van de fabriek van Vanderlande Industries in Veghel te verbeteren. Het verhogen van de beschikbaarheid van de INSI-onderdelen voor het proces assemblage is de sleutel hiertoe. Vandaar dat de volgende probleemstelling is onderzocht: “Op welke wijze kan Vanderlande het voorraadbeheer zo inrichten dat, gegeven de huidige inrichting van operaties, de beschikbaarheid van Standaard Inkoop onderdelen verbeterd wordt ?” In hoofdstuk 2 wordt de term voorraadbeheer toegelicht. Volgens van Goor et al. (1993) is voorraadbeheer een onderdeel van interne logistieke processen. Er zijn verschillende vormen van voorraad. Ze kunnen aan de hand van versschillende aspecten ingedeeld worden. Gekeken naar de plaats waar de voorraad ligt of naartoe beweegt wordt de relevante voorraad geïdentificeerd als de voorraad van halffabricaten en componenten. Gekeken naar het doel waarvoor de voorraad wordt aangehouden zijn de volgende vormen, buffervoorraad, veiligheidsvoorraad en eventueel anticipatievoorraad , belangrijk. De andere aspecten worden niet actief gebruikt in dit verslag. Voorraadbeheer zelf zou bestaan uit vier hoofdtaken volgens van Goor et al. (1993) en Silver (1981): 1. Stel vast waarop (welk onderdeel) het voorraadbeheer gericht moet zijn; 2. Stel vast wat de bestelhoeveelheid is; 3. Stel vast op welk moment moet worden bijbesteld; 4. Stel vast hoe vaak de status van de voorraad moet worden bijgehouden. Voor de eerste taak wordt theorie aangedragen in hoofdstuk 2. De Pareto-analyse en de multi-criteria ABC-analyse worden gebruikt om onderdelen in te delen in groepen. Aan de hand van deze indeling kunnen de groepen worden geïdentificeerd waarvoor voorraadbeheer nodig is. Ook kan deze indeling hulp verschaffen bij het bepalen van een hoofdbeleid voor de onderdelen. Onderdelen van één groep zullen genoeg gemeen hebben om dit te kunnen realiseren. In hoofdstuk 3 komen drie van de hoofdtaken van voorraadbeheer aan bod. De eerste taak bestaat uit het identificeren van de onderdelen waarvoor het voorraadbeheer dient te worden ingericht. De theorie die in hoofdstuk 2 werd aangedragen zal hiervoor worden gebruikt. De eerste stap hiertoe was de criteria identificeren die invloed hebben op voorraadbeheer. De volgende criteria kwamen naar voren: 1. Fase in levenscyclus 2. Lead Times 3. Criticality 4. Spreiding in de vraag 5. Gebruik*prijs 6. Verkrijgbaarheid 7. Commonality onderdelen 8. Betrouwbaarheid leveranciers Vervolgens wordt gekeken welke criteria kunnen worden gebruikt om onderdelen te herkennen die voorraadbeheer nodig hebben. Uiteindelijk is een eerste screening gedaan aan de hand van het criterium “fase in levenscyclus”. Onderdelen in de growth-stage en de maturity-stage komen door deze screening heen. Een tweede screening werd uitgevoerd middels een multicriteria ABC analyse volgens de methode van Flores & Whybark (1988), waarbij de criteria “Lead-Time” en “Criticality” werden gebruikt. De volgende grenzen zijn bepaald voor de Lead-Time. De Lead-Time is lang wanneer deze langer is dan 5 weken, gemiddeld wanneer hij ligt tussen 3 weken en 5 weken en kort wanneer deze lager is dan 3 weken. De Criticality geeft aan hoe belangrijk het onderdeel is voor de Pagina 4 van 64 Bacheloropdracht Sarajan Graanoogst productie. Als ze direct nodig is voor de assemblage dan is de Criticality hoog. Als het mogelijk is om binnen twee weken het onderdeel nog te assembleren dan is de Criticality gemiddeld. Onderdelen die je op elk gewenst moment kunt assembleren, rekening gehouden met de deadline van de klant, hebben een lage Criticality. De onderdelen die ook door de multi-criteria ABC-analyse heenkomen hebben voorraadbeheer nodig. Na de screening wordt een ABC categorie-indeling gedaan aan de hand van het criterium “Lead-Time” om hoofdgroepen te identificeren aan de hand waarvan een hoofdbeleid geformuleerd kan worden. Dezelfde grenzen als van de multi-criteria ABC-analyse gelden hier. De tweede en derde taak, het bepalen van de bestelhoeveelheid en het bestelmoment, kunnen worden samengenomen onder de kop het bepalen van het bestelsysteem. Aan de hand van de categorie-indeling die gemaakt is kan het bestelsysteem worden bepaald. Voor onderdelen met een lange en gemiddelde Lead-Time (A- en B-groep) is vastgesteld dat de voorraden van deze onderdelen op basis van voorspellingen moeten worden opgebouwd en aangevuld. Een handig hulpmiddel hiervoor is een “afroepdeal”. Dit houdt in dat de leveranciers op basis van voorspelling op voorraad produceren. Vanderlande zal dan op basis van een bestelsysteem de onderdelen afroepen. Hiervoor werd gekozen voor het Service Level Model. Dit model houdt in dat een servicegraad wordt vastgesteld als doel. Met behulp van formules wordt dan uitgerekend hoe hoog het bestelniveau (voorraadniveau waarbij een bestelling moet worden gedaan) en de veiligheidsvoorraad moet zijn om dat doel te realiseren. Voor onderdelen met een korte Lead-Time (C-groep) is het Lot-for-lot systeem geselecteerd. De onderdelen worden aan de hand van de behoefte, die bekend wordt middels het MRP systeem, besteld. Er wordt precies genoeg besteld om de nettobehoefte te kunnen dekken (met eventueel een kleine correctie vanwege afgesproken standaard bestelhoeveelheden). Andere criteria die complicaties opleveren worden onder Implicaties van andere criteria besproken. Voor deze criteria wordt geredeneerd vanuit voorraadbeheer hoe met de complicaties kan worden omgegaan. In hoofdstuk 4 wordt de laatste taak van het voorraadbeheer besproken. De vierde taak heeft te maken met organisatie. Dit wordt het laatst besproken, ondanks het belang van dit punt. De informatie die nodig is om het beleid uit te voeren wordt hier besproken, waarbij ook wordt uitgelegd waarom die informatie van belang is. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe de organisatie rondom het geadviseerde beleid moet zijn. Hiertoe wordt het RACI-model gebruikt (Jacka & Keller, 2009) om aan te geven welke (functionele) rollen welke verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van de geïdentificeerde taken. De geïdentificeerde taken en bevoegdheden zijn als volgt: 1. Data monitoren van onderdelen 2. Hoofdbeleid indien nodig aanpassen 3. Monitoren van de voorraden 4. Vraagpatroon monitoren 5. Voorspellingen maken 6. Onderhandelen met leveranciers ten aanzien van afroepregeling 7. Voorraadparameters evalueren 8. Bestelniveau, veiligheidsvoorraad en bestelhoeveelheid vaststellen 9. Toewijzen voorraad mogelijk maken Het RACI-model geeft het volgende aan: Wie is Responsible (verantwoordelijk) voor de uitvoer van de taak? Wie is Accountable (de eindverantwoordelijke) van de taak? Wie is de Consulted (geraadpleegde) partij? Wie is de Informed (geïnformeerde) partij? Pagina 5 van 64 Bacheloropdracht Sarajan Graanoogst In het laatste hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd die uit het rapport getrokken kunnen worden. Ook worden de aanbevelingen hier gepresenteerd die moeten leiden tot een betere beschikbaarheid van de standaard inkoop onderdelen voor Vanderlande. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Vanderlande Industries, Veghel
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62134
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page