University of Twente Student Theses

Login

Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties.

Janssen, Jasper (2012) Toepassing van de Social Return on Investment methode op kleine non-profit organisaties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bij veel organisaties en projecten wordt gekeken naar wat de waarde is van die organisatie of dat project. Deze wordt bijna altijd financieel uitgedrukt. Investeerders, managers en ondernemers zijn altijd geïnteresseerd in het financiële rendement van hun investering. Maar behalve het financiële rendement zijn er nog andere aspecten waarnaar gekeken kan worden, bijvoorbeeld naar wat de maatschappelijke meerwaarde is van de organisatie of het project. De maatschappelijke meerwaarde is voor alle soorten en maten organisaties relevant om te onderzoeken. Zo ook voor kleine non-profit organisaties. Het is belangrijk om te weten of zij wel of geen maatschappelijke meerwaarde creëren om bijvoorbeeld een subsidieaanvraag bij de overheid te onderbouwen. De volgende onderzoeksvraag staat in dit verslag centraal: Wat is een bruikbare methode voor kleine non-profit organisaties om maatschappelijke meerwaarde te meten? Bovenstaande vraag is naar voren gekomen naar aanleiding van een vraag van de Stichting Servicedienst Ouderen Almelo (SDA), die geïnteresseerd was in haar maatschappelijke meerwaarde. De SDA heeft als doel het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van burgers, met name ouderen, in de gemeente Almelo. Dit doet zij door het verrichten van allerlei klussen in en rond het huis zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen in plaats van dat ze naar een zorginstelling verhuizen. Door het kunnen aantonen van de maatschappelijke meerwaarde zou de SDA haar subsidieaanvraag bij de gemeente Almelo kunnen onderbouwen. Om de maatschappelijke meerwaarde van kleine non-profit organisaties te meten zijn vier methoden die maatschappelijke meerwaarde meten met elkaar vergeleken. Deze methoden zijn de SROI methode, de Social Costs/Benefits Analysis, de Local Economic Multiplier methode en de OASIS methode. Uit deze vergelijking blijkt dat de SROI methode het meest geschikt is om voor kleine non-profit organisaties maatschappelijke meerwaarde te meten. Daarna is op basis van literatuur gekeken naar de toepasbaarheid in de praktijk van de SROI methode door de voor- en nadelen van de SROI methode te bestuderen. Vervolgens is er gekeken hoe deze methode toegepast dient te worden. Dit is gedaan door een viertal cases te bestuderen waarvan er drie reeds uitgevoerd zijn door anderen en er één zelf uitgevoerd is. De analyse die zelf uitgevoerd is, heeft betrekking op de Service Dienst Almelo. Met behulp van de SROI methode is de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd is door de SDA berekend. De maatschappelijke meerwaarde wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal dat de verhouding tussen de investering en de opbrengsten weergeeft. Voor de SDA is dit gelijk aan 1:4.6; voor elke euro die geïnvesteerd is wordt er een waarde van 4.6 euro gecreëerd. Na het uitvoeren van de analyse en het bestuderen van de case studies is de conclusie getrokken dat de SROI methode een bruikbare methode is voor kleine non-profit organisaties om maatschappelijke meerwaarde te bereken. De methode is niet kostbaar om te gebruiken en er is bovendien niet veel kennis voor nodig. Ondanks dat er een aantal punten zijn waarover discussie kan ontstaan tijdens het gebruik van de SROI methode, vooral op het gebied van het bepalen van waarden, is de uitkomst bruikbaar. Daartoe is gekomen door met behulp van gevoeligheidsanalyse de uitkomsten nader te onderzoeken. Hieruit is gebleken dat het effect van een groot verschil in aannames een relatief klein verschil heeft in de uiteindelijke uitkomst. Naar aanleiding van het bestuderen en uitvoeren van de cases zijn de volgende aanbevelingen gedaan: Wanneer een kleine non-profit organisatie haar maatschappelijke meerwaarde wil meten dan zou deze organisatie gebruik moeten maken van de SROI methode. Daarnaast is er meer standaardisatie nodig op het gebied van het maken van aannames voor de SROI methode zodat er benchmarks gedaan kunnen worden en moet er altijd gebruik worden gemaakt van een zogenaamde impact map bij het uitvoeren van een SROI analyse voor een goede structuur en duidelijkheid. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de aannames en onzekerheid bij het bepalen van de waarden is het belangrijk om een goede systematische gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Als laatste zijn de stakeholders erg belangrijk voor een goede analyse, zij zorgen voor goede betrouwbare data. Betrek deze dus bij het uitvoeren van de analyse.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62150
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page