University of Twente Student Theses

Login

Effectonderzoek Robot Techniek Lab; De nulmeting

Padmoes, T. (2012) Effectonderzoek Robot Techniek Lab; De nulmeting.

[img] PDF
1MB
Abstract:Enige tijd geleden is men in Flevoland begonnen met het project Robot Techniek Lab (RTL). Dit project heeft als doel de kennisontwikkeling op het gebied van robotica in het onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Onderdeel van dit project zijn enkele onderwijskundige interventies en het oprichten van een fysiek Robot Techniek Lab. Het Robot Techniek Lab is een omgeving waar studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven kunnen werken aan robot gerelateerde projecten. Op deze manier beoogt men de kennis over het vakgebied robotica te vergroten. Voor dit project krijgt men overheidssubsidie en een voorwaarde is dat er een effectonderzoek dient plaats te vinden bestaande uit een nul- en nameting. Dit verslag betreft de nulmeting van het effectonderzoek. Een effectonderzoek bestaat uit een uitgangssituatie (= nulmeting) en een één-situatie (= nameting). Door deze twee situaties van voor- en na het project met elkaar te vergelijken kunnen de effecten van het project RTL bepaald worden. Bij de nulmeting is het daarvoor van belang om geschikte indicatoren vast te stellen die de uitgangssituatie en de één-situatie kunnen meten. Daarom staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal in dit verslag: 1. Welke kernindicatoren zijn geschikt om de situatie van het project RTL tijdens de nul- en nameting te bepalen? 2. Wat zijn de waardes van deze kernindicatoren tijdens de nulmeting? Om geschikte kernindicatoren te vinden is er gekeken naar de beoogde effecten van het project. Daarnaast is er gekeken wat er in de literatuur wordt aangedragen over kennisontwikkeling van robotica in het onderwijs. Aan de hand daarvan zijn negen verschillende kernindicatoren opgesteld. 1. Mate van aantrekkingskracht robot techniek onderwijs 2. Attitude tegenover het vakgebied robotica 3. Mate van kennis over het vakgebied robotica 4. Mate van aantrekkingskracht technische vervolgopleiding of baan 5. Informatie over robot gerelateerde projecten 6. Mate van Action Based Learning in het onderwijs 7. Studiemateriaal en onderwijsvoorzieningen voor robotica onderwijs 8. Koppeling tussen bedrijfsleven – onderwijs 9. Verwachtingen van het project RTL Deze kernindicatoren zijn verdeeld over drie onderzoekspopulaties: studenten, docenten en bedrijven. De data verzameling heeft vervolgens plaatsgevonden door vragenlijsten/interviews af te nemen. Uit de resultaten komt naar voren dat er op het huidige moment in de uitgangssituatie relatief weinig robotica projecten plaatsvinden. Op dat gebied kan het project RTL vooruitgang boeken om zo de kennisontwikkeling op het gebied van robotica in het onderwijs te bevorderen. Hierdoor zal dan ook de koppeling tussen het bedrijfsleven-onderwijs verbeterd worden en worden de opleidingen meer praktijkgericht. Voor de voortgang van het project is van belang dat de betrokken partijen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, op één lijn zitten. Het blijkt dat beide partijen niet helemaal wat ze van elkaar kunnen en van het project RTL kunnen verwachten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62162
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page