University of Twente Student Theses

Login

Verbeteringen voor de planningsmodule in Axapta van Rotor

Ramnath, Suraj (2012) Verbeteringen voor de planningsmodule in Axapta van Rotor.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding De planningsmodule van Rotor vertoont gebreken. Dit komt doordat de module slechts voor 80% afgerond is. De afdelingen binnen het Contact Center en Competence Center ondervinden hier hinder van tijdens de uit te voeren werkzaamheden. Door de gebreken in het systeem wordt er minder efficiënt en effectief gewerkt. De wens van het management is dan ook hindernissen en gebreken in de planningsmodule op te sporen en te elimineren, zodat de module het primaire proces beter ondersteunt. Conclusies  De afdeling Verkoop heeft een gebrek aan technische kennis om nieuwe configuraties samen te stellen. Het samenstellen van de configuraties neemt hierdoor veel tijd in beslag.  De routetijden die als parameters in Axapta staan komen niet altijd overeen met de werkelijke benodigde tijd.  De stuklijsten van configuraties zijn niet altijd betrouwbaar. De stuklijsten zijn regelmatig niet compleet of bevatten onderdelen die de productiemedewerkers tijdens het productieproces uiteindelijk niet gebruiken.  De productieplanner beschikt niet over beslissingsondersteunende systemen voor het optimaal plannen en schedulen de productieorders.  De productiemedewerkers van elk werkstation beschikken niet over een overzicht waarin staat wat er op de dag geproduceerd dient te worden.  De leveringsafspraken die afdeling Verkoop met de klanten maakt worden niet altijd behaald. Voor het maken van deze afspraken biedt Axapta te weinig ondersteuning aan afdeling Verkoop.  Voordat de productievoorstellen gefiatteerd worden, is de productieplanner veel tijd kwijt aan het controleren of de MPS de verkooporders volgens de juiste orderinformatie heeft omgezet tot productievoorstel.  Indien onderdelen voor een gevraagde configuratie niet beschikbaar zijn, dan kan de productieplanner ervoor kiezen om een ‘best-fitting’ configuratie handmatig samen te stellen waarmee de order alsnog geproduceerd kan worden.  De productieplanner heeft veel werk aan het vrijgeven van de productieorders en het activeren van uitvoerorders Aanbevelingen Wij raden Rotor aan een vervolgonderzoek te wijden aan het verbeteren van de routes. Punt van aandacht voor het onderzoek naar verbetering van het routeverloop is de afstemming grijpvoorraad-werkstation die momenteel niet optimaal is. Daarnaast kan Rotor het beste een vervolgonderzoek wijden aan het actualiseren van de routetijden. Om de routetijden te actualiseren is het niet alleen belangrijk om rekening te houden met de bewerkingstijd, maar ook met set-up, verplaats, wacht- en nabewerkingstijd. De productiemedewerkers dienen gebreken in de bestaande stuklijsten aan de productieplanner te melden, zodat hij de stuklijsten in Axapta kan aanpassen. Daarnaast dienen stuklijsten voor nieuwe 3 configuraties in projectverband, bestaande uit product engineers in samenwerking met verkoopmedewerkers, samengesteld te worden. Verder adviseren we dat Rotor concreet bepaalt wanneer een order tot spoedorder gerekend moet worden. Afdeling Verkoop dient deze definitie te gebruiken bij het maken van afspraken met de klant. Rotor moet de klanten duidelijk maken dat het accepteren van een spoedorder een uitzondering is. Het afleveren van een spoedorder kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een afwijkende hogere prijs te berekenen. We raden aan het digitaal planbord verder te ontwikkelen voor de volgende doeleinden:  Het digitale planbord dient de bezetting van de verschillende werkstations overzichtelijk weer te geven met informatie over welke order op welke werkstation geproduceerd wordt.  Axapta dient op basis van de beschikbare inputdata in het systeem een betrouwbaar productiestartdatum als voorstel te kunnen genereren.  Als de productieplanner ervoor kiest een andere productiedatum te gebruiken dan Axapta aangeeft, dient Axapta een waarschuwing geven als de capaciteit bij de huidige planning wordt overschreden. Het is raadzaam om in de productieplanning rekening te houden met het optreden van verstoringen en spoedorders. Dit kan bijvoorbeeld een deel van de capaciteit (bijvoorbeeld 10 %) niet in te plannen, maar te reserveren voor calamiteiten en spoedorders. Ook dienen de productiemedewerkers elke dag een overzicht te ontvangen van het dagprogramma. Op deze manier is er bij elk werkstation bekend welke orders er op de betreffende dag bewerkt moeten worden. Deze overzichten kan de productieplanner via Axapta uitprinten. Tot slot adviseren wij Rotor om met de softwareleverancier te bekijken in hoeverre de volgende verbeteringen te realiseren zijn:  Axapta moet controles op consistentie tussen verkooporder en productievoorstel uit kunnen voeren.  Axapta kan de ‘best-fitting’ configuratie voor een gevraagde order genereren als er voor de order niet alle onderdelen uit de stuklijst op voorraad zijn.  Het vrijgeven van productieorders en activeren van uitvoerorders zijn activiteiten die geautomatiseerd kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Innovation Center Rotor, Eibergen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:52 mechanical engineering
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62167
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page