University of Twente Student Theses

Login

Van passend zitsysteem naar passend informatiesysteem

Lommers, Sander G. (2012) Van passend zitsysteem naar passend informatiesysteem.

[img] PDF
1MB
Abstract:Lewis Seating Systems B.V. (Lewis) heeft een onderscheidende visie op zitten. Vanuit die visie ontwikkelt, produceert en verkoopt het bedrijf zitsystemen. Lewis is opgericht in 2011 en probeert zich in de markt te nestelen. Door de toenemende verkopen wordt de administratie als inefficiënt ervaren. Daarom zijn de problemen die het efficiëntieprobleem veroorzaken in kaart gebracht. De toegankelijkheid van de verkoopgegevens moet worden verbeterd. Daarvoor biedt een bedrijfsinformatiesysteem (BIS) uitkomst. Dit rapport heeft een drietal doelen. Ten eerste; het beschrijven van de huidige administratieprocessen, als basis voor toekomstige verbeteringen. Ten tweede; inzicht geven in de eisen van Lewis aan de bedrijfsondersteunende software, om tot een goede managementbeslissing te komen. Ten derde; advies uitbrengen over welk softwarepakket aangeschaft/ gehuurd moet worden. Deze doelen samen leiden tot de beantwoording van de volgende Centrale Onderzoeksvraag: Welk bedrijfsinformatie-softwarepakket is het meest geschikt voor Lewis Seating Systems? Eerst zijn de administraties van elk bedrijfsproces in kaart gebracht. Van daaruit is de focus gelegd op de Verkoop. Daar vindt de meest complexe administratie plaats en dat zal daarom de meeste moeilijk-heden geven bij de aanschaf/huur van een nieuw BIS. Er is een flowchart opgesteld waarin alle mogelijke verkooptrajecten verwerkt zijn. Er is aangenomen dat de financiële modules van verschillende pakketten dezelfde functies hebben. Lewis zag een nieuw ERP-systeem als oplossing. Dat bleek gedeeltelijk waar. Door middel van literatuuronderzoek is beschreven wat ERP inhoudt. Daaruit blijkt dat ERP is verouderd en dat de nieuwere Enterprise Systems (ES) wel de gewenste functies vervullen. Lewis heeft behoefte aan een ondersteunende Verkoopfunctionaliteit. Door een dergelijke module te koppelen aan een Financiële functionaliteit, wordt een hogere efficiëntie gerealiseerd. Zodoende wordt ingespeeld op de verwachte groei én wordt het boekhoudprogramma geüpdatet. Uiteindelijk is een selectieprocedure opgezet met knock-out en selectiecriteria om het best passende pakket te bepalen. De lijst is van een groot aantal teruggebracht naar drie mogelijke leveranciers. Van die drie leveranciers heeft Breen Systems (Mamut) de beste papieren, gevolgd door respectievelijk Altra Computers & Advies (King) en AFAS. Dit onderzoek resulteert in een zestal aanbevelingen, die moeten leiden tot een verbeterde administratie bij Lewis Seating Systems: I. Richt een demo van Mamut in. II. Test met een demo of alle trajecten doorlopen kunnen worden. III. Vul de scoringstabel verder in. IV. Neem de kritieke succesfactoren in acht. V. Verwijder de uitgaand stuk nummers op de verkoopdocumenten. VI. Laat de afleverbonnen in de toekomst door de Service & Montage-medewerkers maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Lewis Seating Systems B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:52 mechanical engineering
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62168
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page