University of Twente Student Theses

Login

Implementatie van een barcode systeem: inzicht in technische mankementen en omgang met het personeel

Quint, J.C. (2012) Implementatie van een barcode systeem: inzicht in technische mankementen en omgang met het personeel.

[img] PDF
4MB
Abstract:In dit verslag is een analyse gemaakt van de implementatie van een barcode systeem in het magazijn bij Terberg te Benschop. Dit is gedaan door de huidige situatie in het magazijn in kaart te brengen, de gewenste situatie te beschrijven en vervolgens aan te geven wat er aan het systeem verandert dient te worden om het gebruiksklaar te maken voor de gewenste situatie. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan om aanbevelingen te doen over het motiveren van magazijnpersoneel om met het barcode systeem te gaan werken. Aanleiding In 2008 heeft Terberg een poging gedaan om de goederenstroom in het magazijn beter te controleren door de invoering van een barcode systeem. Tot op heden is het echter nog niet gelukt om dit barcode systeem volledig te implementeren in het magazijnproces. Zo was het toentertijd de bedoeling dat het barcode systeem de papieren picklijsten zouden vervangen bij het verzamelen van orders. Tot op heden is het echter nog niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen, waardoor men nog regelmatig fouten maakt tijdens het orderpicken en geen realtime inzicht heeft in de voorraadniveaus. In dit verslag wordt beschreven hoe het komt dat het systeem nog niet volledig functioneert en worden oplossingen aangedragen om het systeem volledig te implementeren. Bevindingen Uit de probleemanalyse blijkt dat er drie hoofdoorzaken zijn aan te wijzen voor de gebrekkige implementatie van het barcode systeem, namelijk de twijfels bij de werking van het barcode systeem, gebrek aan motivatie bij de werknemers en te weinig aandacht vanuit het management. Dit onderzoek heeft zich gericht op de eerste twee hoofdoorzaken. Het foutenpercentage van het orderpicken in het magazijn ligt momenteel op 1,6%. Uit een vergelijking met andere onderzoeken uit de literatuur komt naar voren dat Terberg dit foutenpercentage met tenminste 75% zou kunnen terugdringen, als men volledig gebruik zou maken van het barcode systeem. Het essentiële verschil tussen de huidige en gewenste situatie is dat het orderpickproces niet meer met de papieren picklijsten gebeurt, maar met de barcode scanners. Hierdoor worden de voorraadniveaus realtime bijgewerkt en hoeven de medewerkers niet alle orders handmatig te verwerken op de ‘computerzuilen’ in het magazijn. Door deze verandering zullen de bestemmingsbonnen voorzien moeten worden van een barcode, opdat de medewerkers de order kunnen laden op hun scanner. Daarnaast is onderzocht welke problemen ontstaan als het barcode systeem gebruikt gaat worden zoals is beschreven in de gewenste situatie. Ten eerste zullen pickzones in het barcode systeem gedefinieerd moeten worden om productieorders te kunnen picken, daarnaast bevat het systeem overbodige functies zoals exporteren naar het TNT systeem. Ten tweede zijn de locatielabels in de grootpickarea van de nieuwe magazijnhal te klein. Ten derde is de volgorde waarin het systeem pickregels toont voor orders in de kleinpickarea inefficiënt. Onderdelen die binnen handbereik zijn, worden pas na een aantal pickregels getoond. Ten vierde toont het systeem geen pickregels waarvan geen voorraad aanwezig is op de hoofdlocatie. Dit heeft tot gevolg dat onderdelen niet gepakt worden terwijl ze wel voorradig zijn. Als laatste worden bij de balieorders de onderdelen al afgeboekt, voordat is begonnen met het picken van de orders. Hierdoor is geen sprake van realtime voorraadniveaus. Oplossingen In overleg met de IT afdeling zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in het barcode systeem. Zo zijn de overbodige functies uit het systeem gehaald, is het systeem gebruiksvriendelijker gemaakt door te voorkomen dat de medewerker iedere keer het gepakte aantal onderdelen moet bevestigen op zijn scanner, is ervoor gezorgd dat het systeem ook pickregels toont waarvoor geldt dat de voorraad op de hoofdlocatie op is, maar op de sublocatie niet, is een nieuwe bestemmingsbon ontworpen en is afgesproken dat het afboekmoment van de balieorders pas na het scannen van betreffende onderdelen is. Een uitgebreide literatuurstudie heeft een model opgeleverd over de omgang met het personeel ten tijde van implementaties van dergelijke IT systemen. Met behulp van dit model wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Hoe kan men de weerstand tegen (verdere) invoering van het barcode systeem wegnemen?’. Hieronder een visualisatie van het ontworpen model. Naar aanleiding van dit model worden aan Terberg de volgende punten voorgesteld. Ten eerste zal management steekproeven moeten uitvoeren om vertrouwen in het systeem te krijgen. Ten tweede zal men een trainer/begeleider moeten aanstellen. Bij voorkeur is dit een ervaren kracht die enthousiast is over het systeem en de technologie begrijpt. Ten derde zal men een meeting moeten inplannen met alle betrokken personen, waarin de importantie van invoering van het systeem wordt benadrukt. Tijdens deze meeting zal men open kaart moeten spelen, omdat dit vertrouwen wekt bij het personeel. Ten vierde moet men voorkomen dat het personeel voor verrassingen komt te staan, dus elke stap zal helder gecommuniceerd moeten worden. Om medewerkers ervaring op te laten doen met de barcode technologie, zal men trainingen moeten inplannen op de werkvloer. Het wordt aangeraden om deze trainingen in groepjes van twee medewerkers en een trainer te houden, om een informele sfeer te creëren met maximale feedback. Trainingsessies zullen ongeveer 2 tot 4 uur duren. Als laatste wordt aanbevolen om het gehele implementatieproces zorgvuldig te documenteren, hier kan men in de toekomst veel voordeel uit behalen. Aanbevelingen Het wordt Terberg aanbevolen om de kleine locatielabels in de grootpickarea te vervangen door grotere locatielabels. Dit zal het orderpicken van grote onderdelen versoepelen. Daarnaast wordt aangeraden om de volgorde van de pickregels in de kleinpickarea aan te passen. Onderdelen binnen handbereik worden met dit barcode systeem pas na een aantal pickregels getoond. In de kleinpickarea is het zaak om zoveel mogelijk onderdelen te kunnen pakken in een zo kort mogelijke tijd. Hierom wordt aangeraden om voor de kleinpickarea andere scanners te gebruiken, zoals de ringscanner. Dit zal de productiviteit van de medewerkers aanzienlijk verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Terberg Benschop B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62189
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page