University of Twente Student Theses

Login

Het verbeteren van plannings- en schedulingsprocessen bij Stach van Katoren

Meijer, Erik (2012) Het verbeteren van plannings- en schedulingsprocessen bij Stach van Katoren.

[img] PDF
871kB
Abstract:Dit rapport beschrijft een onderzoek uitgevoerd bij Stach van Katoren naar plannings- en schedulingsprocessen. Stach van Katoren assembleert en test compressor- en gasturbineinstallaties voor de olie- en gasindustrie. De compressorinstallaties worden volledig naar de wens van de klant ontworpen; dit geldt in mindere mate ook voor de gasturbineinstallaties. Stach van Katoren bedacht dat het planningsproces verbeterd kan worden en heeft daarom dit onderzoek ingesteld. Dit onderzoek geeft een oplossing voor onderstaande probleemstelling. ‘Het planningsproces bij Stach van Katoren bestaat uit meerdere plannings- en registratiesystemen zonder onderlinge integratie.’ Om oplossing te vinden voor de probleemstelling is eerst de literatuur onderzocht. Hieruit is een raamwerk voor het indelen van planningsprocessen in een Engineer-to-Order of Make-to-Order productieomgeving gekozen. Het gebruikte raamwerk is het resultaat van het combineren van het raamwerk van De Boer (1998) en het raamwerk van Hans et al. (2007). Het raamwerk geeft een indeling van de planningsprocessen op drie hiërarchische niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en in drie functionele planningsgebieden (technologieplanning, capaciteitsplanning en materiaalcoördinatie) met daarbij de onderlinge relaties tussen de processen. Het strategische niveau is buiten dit onderzoek gelaten. Vervolgens is met behulp van interviews het huidige planningsproces bij Stach van Katoren gedefinieerd. De huidige situatie ingevuld in het raamwerk en zijn de volgende vijf discrepanties geïdentificeerd.  De planning bij de Engineering afdeling bevat te veel detail.  De keuze over het wel of niet aannemen van een project is gebaseerd op een beperkte vloer- en personeelscapaciteitsberekening.  Er wordt drie keer een schedule gemaakt waarbij geen enkele keer rekening wordt gehouden met alle resources.  Er is maar een beperkte detailplanning voor de productielijn.  Bij afdeling Inkoop is er geen formele follow-up procedure na het bestellen van onderdelen. Om deze discrepanties te overbruggen is er binnen de huidige systemen van Stach van Katoren gezocht naar een oplossing. De oplossing die hierbij naar voren kwam heeft als belangrijkste component de projectplanning. De capaciteitsbezetting die nu gepland wordt door de productieplanners in MS Project zal voortaan in de projectplanning in Primavera gepland moeten worden. Hierdoor kunnen systemen zoals het Grofplan, het Vloerenplan en de Voortgang uit het proces gehaald worden, wat leidt tot minder werk en snellere communicatie van de planning. Deze capaciteitsinformatie in Primavera kan vervolgens ook gebruikt worden bij de keuze over het wel of niet aannemen van een project en de productieplanners krijgen zo tijd om zich te richten op de detailplanning voor de productielijn. Voor de detailplanning kan gebruik gemaakt worden van de productieorders in SAP. Dan kunnen ook de gewerkte uren in de productieorder geschreven worden waardoor er per handeling duidelijk is wat de gewerkte uren en zo de voortgang is. De projectplanners kunnen deze informatie vervolgens uitlezen uit SAP voor de projectplanning. Voor de planning bij Engineering zal het detailniveau verminderd moeten worden in het SAP-netwerk en wordt er aangeraden om een detailplanning te introduceren op de afdeling. In verband met de onderzoekscope is hier geen verder onderzoek naar gedaan. Als laatste onderdeel van dit onderzoek is een kort implementatieadvies geschreven voor de voorgestelde verbeteringen. Hierbij is er nadruk gelegd op volgordelijkheid en gewezen op zaken zoals het nader definiëren van het productieproces en de vloerencapaciteit. De voorgestelde verbeteringen dragen bij aan het verbeteren van het probleem, geformuleerd in bovenstaande probleemstelling. Het aantal plannings- en registratiesystemen is verminderd en de onderlinge integratie is verbeterd. Zo is MS Project niet meer nodig en worden uren geregistreerd in de productieorders in plaats van een separaat SAP-netwerk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stach van Katoren
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62231
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page