University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de planning van chirurgen bij het MST

Sietzema, Arjen (2012) Onderzoek naar de planning van chirurgen bij het MST.

[img] PDF
969kB
Abstract:INTRODUCTIE Zorginstellingen voelen steeds meer druk om hun processen efficiënter en effectiever te organiseren. Elke zorginstelling maakt bindende prestatieafspraken met zorgverzekeraars en dient er dus voor te zorgen dat ze haar processen zodanig inricht dat deze afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden. Het Medisch Spectrum Twente (MST) ziet ruimte voor verbetering in het planproces van chirurgen op de afdeling Heelkunde, aangezien dit momenteel vaak verstoringen oplevert. PROBLEEMBESCHRIJVING Er zijn veel factoren die invloed hebben op de planning van chirurgen en dit levert verstoringen op bij de verscheidene actoren in het planproces. Door gebrek aan overzicht in de totstandkoming van de planning en onvoorziene wijzigingen, die ontstaan door ad hoc beslissingen van chirurgen, is de planning vaak niet optimaal. Bij dergelijke wijzigingen is het namelijk onduidelijk welke procedure gevolgd dient te worden, wat de planregels zijn en welke verdere consequenties hieraan zijn verbonden. ONDERZOEKSOPZET Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het huidige planproces van chirurgen en dit inzicht te gebruiken om verbeterpunten aan te brengen. Door criteria en randvoorwaarden van de planning in kaart te brengen, willen we een uniform framework voor de afdeling Heelkunde realiseren dat gebruikt kan worden voor het maken van planningen. We kijken naar de problemen, oplossingen en implementatie en doen uitspraken op basis van literatuuronderzoek, observaties en interviews. RESULTATEN We beschrijven het huidige planproces van chirurgen en analyseren de componenten waaruit deze bestaat. Uit deze analyse volgt een aantal knelpunten. Er is geen centrale planpersoon die over alle informatie beschikt en eventuele wijzigingen in beschikbaarheid autoriseert. Tevens ontvangt de planner dubbele informatie en is er geen wederzijdse controle in de verwerking hiervan. We zien in de literatuur dat dubbel werk leidt tot verhoogde werklast voor planners en hierdoor effectiviteits– en kwaliteitsproblemen ontstaan. Gebrek aan centrale autorisatie zorgt voor verstoringen van de planning en resulteert in rework voor de planners. Een arbeidsbesparende technologie en daarmee een uniform framework voor het maken van planningen, biedt uitkomst voor de planningsproblematiek. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN We concluderen dat het softwarepakket Medspace het meest geschikt is voor de afdeling Heelkunde. Alternatieve softwarepakketten zijn te complex en vereisen bovendien een herstructurering van bedrijfsprocessen. In samenwerking met een officiële ‘chef planning’ vanuit de maatschap, kan de plansecretaresse proactief plannen en inspelen op de verschillende facetten van de planning. Vervolgonderzoek naar de flexibiliteit van chirurgen en alternatieve planninghorizons kan het planproces van chirurgen verder optimaliseren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Medisch Spectrum Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62235
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page