University of Twente Student Theses

Login

Zelfsturende teams in de zorg - Een onderzoek naar de aanwezigheid van condities om zelfsturende teams effectief te laten functioneren bij Carintreggeland

Nijenhuis, Maarten te (2012) Zelfsturende teams in de zorg - Een onderzoek naar de aanwezigheid van condities om zelfsturende teams effectief te laten functioneren bij Carintreggeland.

[img] PDF
724kB
Abstract:Carintreggeland heeft te maken met veranderingen in de maatschappij. Daaronder vallen vergrijzing, ontgroening en wetswijzigingen. Dat vraagt meer flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Dit is een belangrijke reden voor Carintreggeland om de organisatiestructuur aan te passen. Hierbij gaat de invoering van zelfsturende teams een belangrijke rol spelen. Teams en teamleden zullen over vaardigheden moeten beschikken om in een zelfsturend team te kunnen werken. Dat heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: In welke mate zijn de condities voor een organisatie en haar werknemers om zelfsturende teams effectief te laten functioneren aanwezig bij Carintreggeland? Om inzicht te verschaffen in de condities die aanwezig moeten zijn in een zelfsturend team is er een theoretisch kader opgesteld. Hier is literatuur verzameld over het ontwikkelen van een zelfsturend team, het meten van effectiviteit, condities voor teams en teamleden en aandachtspunten voor een organisatie die zelfsturing in gaat voeren. Door middel van enquêtes is data verzameld om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Hiervoor zijn zorgteams van Carintreggeland geselecteerd uit verschillende sectoren en gebieden. Er is bewust voor gekozen om de enquêtes uit te delen binnen team overleggen om de respons te vergroten. De enquêtes zijn voorgelegd aan 178 teamleden. Uiteindelijk waren er 133 enquêtes bruikbaar. Dit heeft geresulteerd in een responspercentage van 78%. De steekproef is representatief voor geslacht, leeftijd en dienstverband. Alleen voor niveaus geldt dat de steekproef niet geheel overeenkomt met de organisatie. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen locaties en niveaus. De teams komen van de volgende locaties: Losser, Eugeria, Humanitas, Weijdehof, Hengelo West en Deventer. De opleidingsniveaus bestaan uit niveau één t/m vijf. Het geheel geeft het management van Carintreggeland een beeld over welke vaardigheden er nog ontwikkeld moeten worden binnen hun teams en voor welke niveaus. Aanbevolen wordt om teamleden meer te betrekken bij veranderingen. Daarnaast kunnen managers voorbereidingen treffen voor zelfsturing. Carintreggeland kan zelf de keuze maken over hoe ze zelfsturing in gaan voeren. Ze kunnen zelfsturing gefaseerd doorvoeren of direct bij het team leggen. Omdat de Weijdehof zich het meest heeft ontwikkeld op het gebied van zelfsturing kunnen de manager en zijn teamleden ervaringen delen met anderen in de organisatie. De vaardigheden waarover teamleden onvoldoende beschikken, kunnen ontwikkeld worden. Dit kan door middel van trainingen, cursussen of coaching. Carintreggeland zal ook de overweging kunnen maken over wat ze willen met de verschillende niveaus. Behouden ze alle niveaus of kiezen ze ervoor om alleen niveau 3,4 en 5 te hebben. Daarbij moet rekening gehouden met de capaciteit van teamleden om nieuwe vaardigheden aan te leren. Zijn alle niveaus in staat om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of zijn er op dit gebied verschillen tussen de niveaus. Verder onderzoek is nodig naar de cultuurverandering die zelfsturing met zich meebrengt. Daarnaast kan Carintreggeland onderzoek doen naar de manier waarop zelfsturing ingevoerd gaat worden. En welke niveaus er binnen de zelfsturende teams gaan werken. Ook kan onderzocht worden waarom de kwaliteit van communicatie nog niet goed is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Carintreggeland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62238
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page