University of Twente Student Theses

Login

Kwantitatief voorraadbeheer magazijnartikelen MST

Fokkens, D.J. (2012) Kwantitatief voorraadbeheer magazijnartikelen MST.

[img] PDF
655kB
[img] PDF
452kB
[img] PDF
453kB
[img] PDF
122kB
[img] PDF
878kB
Abstract:Inleiding : Door de toenemende concurrentie is het in de zorg noodzakelijk om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te hanteren. Dit wordt niet alleen van de primaire zorgprocessen gevraagd, maar juist ook van de ondersteunende bedrijfsonderdelen. Dit rapport presenteert een methode om het voorraadbeheer van centraal beheerde artikelen te bepalen op basis van de minimalisering van de totale kosten van het betreffende logistieke proces. Het onderzoek heeft plaats gevonden binnen het centraal magazijn van het Medisch Spectrum Twente, een topklinisch ziekenhuis met een begroting van 292 miljoen per jaar, 1070 bedden, 4000 medewerkers en jaarlijks bijna 500.000 polikliniek bezoeken. Doel van het onderzoek : Het huidige voorraadbeheer wordt intuïtief gerund zonder dat men beslissingen onderbouwt met cijfers en berekeningen. Het doel van het onderzoek is om een methode te ontwikkelen om het voorraadbeheer van magazijnartikelen een kwantitatieve inslag te geven met betrekking tot assortiments-, bestelpolitiek- en voorraadhoogtebepaling op de afdelingen. De minimalisering van de totale kosten van voorraad, tekorten en arbeid is leidend. Methode : Om te beginnen analyseren wij de context van het onderzoek op basis van meelopen in het proces, het afnemen van interviews bij verschillende partijen en het bekijken van de data uit het ERP systeem Oracle. Deze analyse resulteert in verschillende kenmerken en knelpunten. Vervolgens is in de literatuur onderzocht met welke factoren rekening dient te worden gehouden bij het beheren van voorraad in een ziekenhuis omgeving. Met de analyse en de toepassing van de literatuur op het MST, zoals een ABC-analyse van de artikelen, bepalen van de verdeling van de vraag en bepaling van relevante kosten, hebben we de nieuwe methode van voorraadbeheer opgesteld en uitgewerkt. Met behulp van de Decision Support System die we in Excel hebben gemaakt, is inzichtelijk wat de verschillende factoren voor effect hebben op de voorraadwaarde en de grootte van de bestelorder. Met de Decision Support System hebben we werkbare keuzes gemaakt voor drie afdelingen, te weten de verpleegafdeling G5, de Intensive Care Begane Grond (ICBG) en de Intensive Care Verdieping Eén (ICV1). Voor deze drie afdelingen hebben we het effect op de totale kosten berekend. Op basis van de resultaten trekken we de conclusies met betrekking tot de kwantitatieve inslag. Resultaten : De voorraadhoogtes zijn zo gesteld dat er naar verwachting op basis van de vraagverdeling een servicegraad van 99% wordt gehaald. De gewenste servicegraad is bepaald door een optimum te bepalen met kosten van voorraad en tekortkosten. Aangezien de huidige minimale voorraad van veel artikelen lager is dan de voorraadhoogte die wij aanraden, zullen er minder tekorten optreden. Het voordeel van minder tekorten is dat de medewerkers op de afdeling minder tijd kwijt zijn met het verzinnen van oplossingen. Voordat de individuele voorraadhoogtes bepaald worden, dient gekozen te worden hoe vaak de voorraad gecontroleerd moet worden en hoe groot het verschil tussen de minimale en maximale voorraad per artikelgroep moet zijn. Voor de drie afdelingen is het mogelijk het met twee keer voorraad controleren te doen. Aangezien op de afdelingen ICV1 en ICBG nu driemaal in de week de voorraad gecontroleerd wordt, komt dit neer op een besparing van €4160,- voor beide afdelingen samen. Eén cyclus van controleren en aanvullen zorgt met een prijskaartje van €40,- per keer jaarlijks voor een kostenpost van €2080,-. Echter minder scannen leidt niet direct tot deze besparing: een groot gedeelte van de kosten zijn vaste kosten. Het blijkt dat het aantal orderregels per order voornamelijk bepaald wordt door de hardlopende artikelen die minder dan twintig euro per stuk zijn. Om de ordergroottes in te perken is het voldoende om alleen voor deze artikelgroep meer dan de minimale voorraad neer te leggen. Het verschil tussen de minimale en maximale voorraad is het verwachte verbruik voor twee periodes. De andere artikelen worden aangevuld bij verbruik. Aangezien de G5 weinig overbodige voorraad heeft, is het effect op de voorraadkosten een toename van €177,50 per jaar. De ICBG en de ICV1 hebben een overbodig hoge voorraad van dure artikelen met een laag verbruik op voorraad liggen. Het effect op de totale voorraadwaarde is een vermindering van €4.521,- (een jaarlijkse besparing van €1.130,25). Dit is een bijkomstig voordeel en geen garantie dat iedere afdeling bespaart op voorraad. Het resultaat van dit onderzoek is de methode om gericht de voorraad te bepalen om de gewenste productbeschikbaarheid zo goed en voordelig mogelijk te halen. De winst is voornamelijk de vermindering van tekorten: dit heeft een positief effect op de tijd, de geboden service, de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van het voorraadbeheer. Of er daadwerkelijk op de handlingkosten bespaard kan worden hangt af van de benodigde capaciteit bij de nieuwe methode. Conclusies : Op basis van het onderzoek concluderen we dat met de gepresenteerde methode het voorraadbeheer een kwantitatieve inslag gegeven wordt. Het belangrijkste is dat het efficiënt behalen van de gewenste productbeschikbaarheid, de service, leidend is voor het verbeteren van het voorraadbeheer. Zo worden de totale kosten van voorraad, tekorten en handling minimaal gehouden. Per afdeling verschilt de optimale invulling van de voorraadbeheermethode, omdat het verbruik van artikelen verschilt. Ter ondersteuning geeft het Decision Support System op basis van afdelingsspecifieke gegevens inzicht in het effect van tactische beslissingen op de totale kosten. Met dit inzicht kan er per afdeling worden onderzocht wat de meest voordelige invulling van het voorraadbeheer is. Hoe nu verder? Per afdeling kan het stappenplan van de nieuwe voorraadbeheermethode gepresenteerd in §3.6 toegepast worden. Wanneer voor iedere afdeling de methode is toegepast kan de benodigde capaciteit bepaald worden. Wellicht komen er manuren vrij die voor andere activiteiten ingezet kunnen worden. Er moet een heldere instructie gemaakt worden om de veranderingen te communiceren naar de afdelingen. Wij raden namelijk aan dat zij meer verantwoordelijkheden op zich nemen met betrekking tot het bestellen van dure artikelen met een laag verbruik. Voor het gebruikersgemak van het ondersteunende ERP systeem Oracle, moet er worden onderzocht hoe de reactietijd van het ERP systeem kan worden verkort. Deze investering zal ervoor zorgen dat men minder tijd kwijt is met het bestellen van artikelen en tegelijkertijd de frustraties veroorzaakt door een langzaam systeem wegnemen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62271
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page