University of Twente Student Theses

Login

Innovatie als motor van de organisatie - Verhogen van het innovatief vermogen van TCI

Temmink, Rob (2012) Innovatie als motor van de organisatie - Verhogen van het innovatief vermogen van TCI.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de markt van ICT-dienstverleners waarin TCI opereert, is de concurrentie over het algemeen zeer fel. Redenen hiervoor zijn onder andere het grote aantal concurrenten en de wijze waarop de markt is georganiseerd, maar ook de economische recessie van de afgelopen jaren speelt een grote rol. In deze periode is de markt namelijk zeer turbulent gebleken, dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal faillissementen en acquisities is de afgelopen jaren. TCI heeft deze periode echter relatief goed doorstaan. Eén van de manieren waarop organisaties zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten is door middel van innovatie. Onderzoek van ABN ARMO bevestigt deze bewering: ABN AMBRO noemt innovatie namelijk een ‘sterke driver’ in de ICT markt. TCI is een organisatie die deze gedachte ook beaamt. Het management van TCI geeft meerdere malen de relevantie van innovatie aan en ook uit de ‘analysetool’ van dit onderzoek blijkt de waarde die binnen TCI gehecht wordt aan innovatie. De ‘analysetool’ van dit onderzoek is de innovatiescan, die is ontwikkeld door de Universiteit Twente om te inventariseren hoe innovatief een organisatie presteert op drie deelgebieden: HRM, externe oriëntatie en organisatie van innovatie. Het toepassen van deze innovatiescan is een eerste stap om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling van dit onderzoek: Wat kan TCI verbeteren op het gebied van innovatie, zodat TCI haar concurrentiepositie versterkt op de markt van ICT dienstverleners? Het ‘probleem’ van de innovatiescan is echter dat de scan is samengesteld op basis van literatuur over innovatie in de maakindustrie. Theoretisch onderzoek naar innovatie in de dienstverlening was daarom noodzakelijk en heeft uitgewezen dat er op het gebied van diensteninnovaties een grote verscheidenheid bestaat, echte consensus over de inhoud van het begrip ‘diensteninnovatie’ is er (nog) niet. Daarnaast is gebleken dat enkele specifieke dienstenkenmerken gevolgen hebben voor het innovatieproces binnen een organisatie, voorbeelden van zulke consequenties zijn: innovatie wordt mogelijk niet herkend, innovatie van diensten is vaak een ‘trial-and-error’ proces en ‘front-line’ medewerkers moeten worden betrokken in het innovatieproces. Deze gevolgen hebben enkele implicaties voor het innovatieproces, de belangrijkste daarvan is dat innovatie binnen dienstverlenende organisaties vaak ad hoc verloopt. Dit terwijl enige formaliteit in het innovatieproces de efficiency en effectiviteit van dat proces kan verhogen. Door deze dienstenliteratuur te koppelen aan de innovatiescan is onderzocht in hoeverre de indicatoren in de innovatiescan overeenkomen met indicatoren in de dienstenliteratuur. Met name wat betreft het deelgebied ‘organisatie van innovatie’ dient de scan ondersteund te worden met dienstenliteratuur. Dit geldt tevens voor het formaliseren van de innovatiefunctie binnen een organisatie. Die ondersteuning heeft niet zozeer te maken met het toevoegen of aanpassen van indicatoren, maar meer met de interpretatie en implicaties van enkele indicatoren. De tweede stap in dit onderzoek was het toepassen van de innovatiescan op TCI en zodoende enkele verbeterpunten te identificeren. Verbeterpunten zijn de competenties voor innovatie die TCI eventueel kan verbeteren. De rode draad die door de resultaten van de innovatiescan loopt, ligt in lijn met de literatuur over innovatie in de dienstverlening: innovatie verloopt bij TCI namelijk op ad hoc basis. TCI heeft geen formeel innovatieproces. Daarnaast lijkt er bij TCI niet echt een beeld te bestaan (zeker niet formeel) van allerlei soorten innovatie die bij TCI gerealiseerd worden. De inhoud van innovatie bij TCI is niet helemaal duidelijk. Ook deze conclusie werd getrokken in het theoretisch onderzoek naar innovatie in de dienstverlening: er bestaat grote verscheidenheid op het gebied van diensteninnovaties. Naast deze twee conclusies vallen er nog een aantal andere zaken op bij de analyse van de resultaten van de innovatiescan: er is een gebrek aan systemen en mechanismen (HRM-praktijken) die innovatieve bijdrages van medewerkers stimuleren en een gedifferentieerd netwerk ontbreekt. In een meeting met het management van TCI werd echter gekozen het onderzoek te richten op de eerste twee conclusies, mede vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek. Die twee conclusies zijn:  Innovaties worden mogelijk niet herkend o Niet bewust van verschillende soorten innovaties  Innovatie op ad hoc basis o Geen formeel innovatieproces De volgende fase van het onderzoek was het ontwikkelen van richtlijnen voor oplossingsontwerp om de hiervoor geselecteerde verbeterpunten te verbeteren. In de eerste richtlijn is een typologie ontwikkeld die TCI helpt met het herkennen van innovatie. Deze typologie onderscheid drie typen innovatie en identificeert ook verschillende componenten die bij die verschillende types innovatie horen. Voorbeelden van die componenten zijn: de mate van impact voor de klant, aanpassing van de organisatie achter de dienstverlening en aanpassing van de dienstbeschrijving. Doel van deze typologie is het inzichtelijk maken welke innovaties TCI realiseert en daarnaast kan een dergelijke indeling TCI in de toekomst helpen met het herkennen van innovatie. De andere richtlijnen voor oplossingsontwerp hebben meer betrekking op het formaliseren van het innovatieproces, bijvoorbeeld door het formeel monitoren van innovatie en door het formeel vastleggen van de innovatiefunctie van medewerkers. Ook het beoordelen en belonen van (sales) medewerkers voor hun innovatieve bijdrages is hierin belangrijk. De aanbevelingen zijn gedaan met het idee TCI te helpen met het maken van een volgende stap op innovatief gebied. Door deze stap te maken, die voortborduurt op de herstructurering van TCI in 2011, wordt het in de toekomst mogelijk dat TCI haar innovatiefunctie nog verder kan ontwikkelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
TCI
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62273
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page