University of Twente Student Theses

Login

Beslisfactoren van gemeenten om te participeren en te continueren in preventie programma`s voor kinderen met overgewicht

Voskuil, C.C. (2012) Beslisfactoren van gemeenten om te participeren en te continueren in preventie programma`s voor kinderen met overgewicht.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek gaat over factoren die gemeenten belangrijk achten bij de beslissing om te participeren of te continueren aan een preventie programma voor kinderen met overgewicht of obesitas. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke beslisfactoren hanteren gemeenten om in de preventie programma´s JOGG en GKGK tegen overgewicht en obesitas bij kinderen te participeren en welke beslisfactoren zijn van belang om deze programma’s op langere termijn te continueren? Om het onderzoek uit te voeren is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met interviews. Dit onderzoek heeft een explorerend karakter omdat er naar nieuwe informatie wordt gevraagd. De onderzoekspopulatie bestaat uit gemeente functionarissen en GGD medewerkers. Deze dienen wel een positie te hebben waarbij ze op de hoogte zijn van de redenen voor de genomen beslissingen. Het onderzoek is uitgesplitst in 3 deelvragen. De eerste deelvraag behandeld de beslisfactoren voor gemeenten en GGD`en om te participeren in een preventie programma voor overgewicht of obesitas. De tweede deelvraag behandeld beslisfactoren die hebben meegepseeld in de beslissing om door te gaan met het programma tot nu toe en de derde deelvraag behandeld de kosten-baten verhouding van het programma. De meest genoemde factor voor het participeren in een preventie programma tegen overgewicht en obesitas is het percentage overgewicht in de gemeente. De brede aanpak waarbij de leefstyle verandering hoort krijgt de hoogste mediaan score van 10 en de kleinste range van score. Bij de beslisfactoren voor participatie is de factor `een commitment van een aantal jaren met het preventie programma` het vaakst genoemd. Deze beslisfactor heeft ook een hoge gemiddelde score van 10 met een range van 1. De enige beslisfactor met eenzelfde hoge score is de `brede aanpak van het programma` met een score van 10, maar deze beslisfactor is maar door 1 gemeente genoemd. De kosten-baten verhouding wordt over het algemeen positief beoordeeld. Alle gemeenten en GGD`en vinden de kosten-baten verhouding acceptabel. Niet alle gemeenten vinden de kosten-baten verhouding acceptabel op korte termijn maar op lange termijn wel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62282
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page