University of Twente Student Theses

Login

Social media in het middelbaar beroepsonderwijs? Kansen en belemmeringen van social media voor het taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs

Biggelaar, M.E.C. van den (2012) Social media in het middelbaar beroepsonderwijs? Kansen en belemmeringen van social media voor het taal- en rekenonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) heeft gesignaleerd dat in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) steeds meer studenten moeite hebben met de Nederlandse taal en met rekenen. Terwijl voldoende taal- en rekenvaardigheden volgens het Ministerie van OC&W wel nodig zijn om beroeps- en vervolgonderwijs te kunnen volgen, en goed te kunnen functioneren in de samenleving. Een probleem is echter het gebrek aan motivatie bij de studenten om aan taal- en rekenvaardigheden te werken. Uit eerder onderzoek blijkt dat de meerderheid van de mbo’ers de voorkeur geeft aan leren in de praktijk boven het tot zich nemen van theorie. Taal en rekenen worden, zij het soms onbewust, in veel dagelijkse situaties toegepast. Om mbo-studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van taal- en rekenkennis en vaardigheden, kan de vraag worden gesteld of ervaringen uit dagelijkse situaties bij kunnen dragen aan het taal- en rekenonderwijs. Op deze manier kan vermoedelijk dichter worden aangesloten bij de belevingswereld van de studenten. Meer dan de helft van de mbo-studenten maakt actief gebruik van social media. Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie online met elkaar te delen. Niet alleen tekst, maar ook beeld en geluid. Social media toepassingen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze ervaringen te delen. Uit het onderzoek blijkt dat social media, mits voldaan wordt aan enkele condities, mogelijkerwijs een brug kunnen slaan tussen het taal en rekenonderwijs op school en de ervaringen die mbo-studenten in privé-tijd al opdoen met taal en rekenen. Middels zowel kwantitative als kwalitatieve dataverzameling bij diverse mbo instellingen in Nederland zijn de kansen en belemmeringen van het gebruik van social media in het middelbaar beroepsonderwijs onderzocht. Het huidige gebruik van social media door mbo-studenten, de gewenste situatie met betrekking tot het wel of niet gebruiken van social media voor schooldoeleinden van studenten en docenten, en de factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van social media op school, zijn in kaart gebracht. Vervolgens zijn op basis van de onderzoeksresultaten en literatuur ontwerprichtlijnen opgesteld voor het inzetten van social media toepassingen ter bevordering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo. Deze zijn bijvoorbeeld te koppelen aan een Elektronische Leeromgeving van de school. Dit heeft enerzijds tot doel de motivatie om met taal en rekenen bezig te zijn te verhogen, en anderzijds om mbo-studenten het nut van taal en rekenen voor hun verdere toekomst in te laten zien. Dit onderzoek omvat een uitgebreide analysefase en de start van de ontwerpfase voor een mogelijke ontwerpoplossing. Verder onderzoek zal het ontwerp nader moeten testen en aanscherpen. Op basis hiervan kan het ontwerp worden gerealiseerd en mogelijk geïmplementeerd. Voor succesvolle implementatie is ondersteuning van zowel studenten als docenten noodzakelijk gebleken. Tot slot zal er meer onderzoek nodig zijn om het mogelijke effect van het inzetten van social media toepassingen te onderzoeken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:54 computer science
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62297
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page