University of Twente Student Theses

Login

Een model voor het gestructureerd analyseren van bedrijven op het gebied van verzuim en verzuimreductie.

Rotting, R. (2012) Een model voor het gestructureerd analyseren van bedrijven op het gebied van verzuim en verzuimreductie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Verzuimend personeel is een grote kostenpost binnen (bijna) elk bedrijf. Hoeveel dit is hangt van veel factoren af; een gemiddelde verzuimende werknemer kost de baas ongeveer zo’n € 2.500 per jaar. In een bedrijf met 25 – 50 werknemers zal dat dus een flinke kostenpost zijn. Met dit bedrag in gedachten is het duidelijk dat het verminderen van het verzuim een belangrijk punt is binnen een bedrijf. Mede daarom is er al zeer veel onderzoek gedaan naar verzuim en het voorkomen hiervan. Onderzoek naar verzuim is echter zeer lastig, mede door de hoeveelheid aan verschillende factoren die verzuim beinvloeden. In dit onderzoek is geprobeerd de volgende hoofdvraag op te lossen: Op welke manier kan du Gardijn klanten systematisch een hoeveelheid vragen voorleggen, waaraan de huidige situatie van het bedrijf op het gebied van verzuim en verzuimpreventie getoetst kan worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn deelvragen toegevoegd. Deze deelvragen behandelen (1) welke factoren verzuim beinvloeden, (2) hoe deze informatie vervolgens het best in een model te verwerken is, en (3) hoe de resultaten van het model vervolgens bij toekomstige analyses kunnen worden gebruikt. De vraag is ontstaan uit het verlangen om inzicht te hebben in de organisatie van een klant, om zo gericht te helpen met het bestrijden van eventuele ontdekte knelpunten. Vanuit de huidige situatie wordt dit nog gedaan vanuit de ervaring en expertise van de casemanagers. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een model (of tool) om dit systematisch te gaan doen. In het tweede hoofdstuk is door middel van een literatuurstudie onderzocht welke factoren nu het verzuim beinvloeden bij een bedrijf (zowel positief als negatief). Vanuit deze literatuur is aan het eind van het hoofdstuk een raamwerk opgesteld, waarin deze factoren schematisch zijn weergegeven. Na het opstellen van het raamwerk, zijn de factoren die te beinvloeden zijn geoperationaliseerd. Dit is in hoofdstuk 3 gedaan. In dit hoofdstuk is bovendien beschreven welke keuzes er zijn gemaakt bij het opstellen van het model. Vervolgens is het model zelf ontworpen (toegevoegd als bijlage). Dit model test het bedrijf dat bezocht wordt op de factoren die vanuit de literatuur naar voren komen. Het model moest aan een aantal eisen doen om bruikbaar te zijn voor du Gardijn. Deze beperkingen hebben de gemaakte keuzes grotendeels bepaald. Verder is het commentaar dat de casemanagers vanuit de praktijk nog hadden op het model onderzocht. Dit commentaar is vervolgens verwerkt in het model, waardoor het naast de theorie ook een praktische achtergrond heeft gekregen. Dit verslag wordt afgerond met een conclusie, waarbij ook suggesties voor verder onderzoek aangedragen worden. Deze suggesties bestaan vooral uit het verbeteren van de verwerking van de resultaten en verbeteringen van het raamwerk door vergelijkingen met andere soortgelijke onderzoeken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
du Gardijn B.V., Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62309
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page