University of Twente Student Theses

Login

Het functioneren van een docentontwerpteam met een interne ontwerper/deskundige

Faas, Hans (2012) Het functioneren van een docentontwerpteam met een interne ontwerper/deskundige.

[img] PDF
689kB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op het functioneren van een docentontwerpteam. Hierbij staan de gezamenlijke stappen (hoe functioneert het team), de gearticuleerde ontwerpbeslissingen en de uitgevoerde ontwerpactiviteiten (processen) centraal. Het docentontwerpteam bestaat uit een vijftal docenten van een basisschool. Zij ontwerpen gezamenlijk voor groep 5 t/m 8 een leerlijn om het effectief en efficiënt zoeken van informatie op internet te ondersteunen. Een ontwerper/deskundige die tevens docent is aan de school (interne ontwerper/deskundige) maakt deel uit van het docentontwerpteam. Het literatuuronderzoek toont aan welke bijdrages de ontwerper/deskundige, de docenten en de schoolleider kunnen leveren aan het functioneren van een docentontwerpteam. Uitgaande van een planning van 6 bijeenkomsten zijn de verwachte bijdrages die de ontwerper/deskundige, de docenten en de schoolleider kunnen leveren per bijeenkomst beschreven. Van de bijeenkomsten is vervolgens data verzameld om de werkelijke bijdrages van de ontwerper/deskundige, de docenten en de schoolleider vast te stellen. Het afnemen van interviews bij de docenten en daarbij gebruik maken van een story line zorgt voor een uitbreiding van de data. Doel hiervan is om een nog beter zicht te krijgen op de bijdrages van de ontwerper/deskundige, de docenten en de schoolleider leveren aan het functioneren van een docentontwerpteam. De interviews worden mede gebruikt om na te gaan in hoeverre docenten betrokken zijn bij het docentontwerpteam en wat de docenten verwachten van de praktische bruikbaarheid van het door hen ontworpen product (de leerlijn). Door alle verkregen data te ordenen en te compacten tot een aantal gekarakteriseerde bijdrages (labels) kunnen de werkelijke bijdrages vergeleken worden met de verwachte bijdrages. Het doel van deze analyse is om te bepalen welke bijdrage de ontwerper/deskundige, de docenten en de schoolleider leveren aan het functioneren van een docentontwerpteam. De invloed van een interne ontwerper/deskundige ten opzichte van een externe ontwerper/deskundige op het functioneren van een docentontwerpteam wordt ook in dit onderzoek meegenomen. Uit de analyse van de observaties, de interviews en de story line (data) blijkt dat de ontwerper/deskundige en de docenten een grotere bijdrage hebben geleverd dan er vooraf was verwacht bij de planning van de bijeenkomsten en dan de docenten hadden aangegeven in de interviews (verwachte bijdrage). De ontwerper/deskundige heeft meegedacht en stimulerend geleid. De ontwerper/deskundige zag de docenten als gelijkwaardige professionals en bedacht samen met de docenten iets in plaats van voor de docenten. Er was volgens de docenten een goede balans tussen sturen en zelf ontdekken. De docenten dachten goed mee en de betrokkenheid was groot. Praktijkervaringen werden gedeeld en het hele ontwerpen van de leerlijn hebben de docenten voor hun gevoel samen gedaan. De schoolleider (directrice) heeft kleinere bijdrage geleverd dan de docenten hadden verwacht. In de interviews gaven de docenten aan dat de directrice bij de eerste en de laatste bijeenkomst wel aanwezig was, maar weinig tot geen bijdrage had en in de tussenliggende bijeenkomsten geen belangstelling en betrokkenheid toonde. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan de kennis over het functioneren van een docentontwerpteam en de invloed van een interne ontwerper/deskundige binnen het docentontwerpteam.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62316
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page