University of Twente Student Theses

Login

De verhoudingen tussen niet-gouvernementele organisaties in het Markermeer-IJmeer gebied rond ‘Bouwen met de Natuur’

Aart, E. van der (2012) De verhoudingen tussen niet-gouvernementele organisaties in het Markermeer-IJmeer gebied rond ‘Bouwen met de Natuur’.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van welke niet-gouvernementele organisaties die actief zijn in het Markermeer-IJmeer gebied een belang hebben bij de toepassing van ‘Bouwen met de Natuur’, wat zij van ‘Bouwen met de Natuur’ vinden en hoe de niet-gouvernementele organisaties zich onderling verhouden. Dit alles om uiteindelijk de kansen en obstakels te identificeren die ‘Bouwen met de Natuur’ zou kunnen tegen komen. Dit heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: ‘’Hoe verhouden de niet-gouvernementele organisaties uit de relevante subsystems van het toepassen van het ’Bouwen met de Natuur’ concept op het Markermeer en IJmeer zich tot elkaar en ‘Bouwen met de Natuur’ en welke kansen en obstakels levert dit op voor het toepassen van ‘Bouwen met de Natuur’?’’ Om dit onderzoek overzichtelijk te houden is er gekozen om te kijken naar welke nested subsystems (beleidsgebieden) een belangrijke rol spelen in het Markermeer-IJmeer gebied en vervolgens een niet-gouvernementele organisatie te kiezen die representatief is voor dit subsystem. Op basis van een literatuur studie zijn er zes nested subsystems geïdentificeerd. Drie van deze subsystems bevatten ook daadwerkelijk niet-gouvernementele organisaties: Ecologie, Recreatie & Toerisme en Economie. De organisaties die deze subsystems representeren zijn: Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ), Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren (Stichting WIJ) en Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond –IJsselmeer (PO IJsselmeer). Door middel van literatuurstudie en uit de gehouden interviews met leden van de niet-gouvernementele organisaties blijkt dat VBIJ positief staat tegenover ‘Bouwen met de Natuur’, Stichting WIJ in principe ook wel, maar deze organisatie is minder overtuigd van de effectiviteit van ‘Bouwen met de Natuur’ en ziet minder sterk de noodzaak om de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer te verbeteren. PO IJsselmeer staat het minst postief tegenover ‘Bouwen met de Natuur’ omdat het niet wil dat het ten koste gaat van hun visvangst. Op basis hiervan en algemene standpunten die de organisaties hebben over het Markermeer-IJmeer gebied zijn er twee coalities te onderscheiden. De Natuur & Recreatie coalitie, die bestaat uit (water)recreanten en natuurliefhebbers en de Visserij coalitie, die bestaat uit de vissers die op het Markermeer vissen. De Natuur & Recreatie coalitie hecht vooral waarde aan de natuur en de openheid van het gebied, ziet liever geen grote bouwprojecten in de meren en is tegen de overbevissing van de meren. De Visserij coalitie ziet het Markermeer & IJmeer als bron van visvangst en inkomsten en wil vooral gewoon doorgaan met vissen. Deze coalitie probeert de visvangst wel te verduurzamen om hun eigen inkomstenbron niet te laten verdwijnen. Deze coalities bieden zowel kansen als obstakels voor ‘Bouwen met de Natuur’. De Visserij coalitie zal tegenstand bieden zolang zij denken dat visgrond verloren zal gaan. De Natuur & Recreatie coalitie zal over het algemeen juist voor het toepassen van ‘Bouwen met de Natuur’ zijn tenzij dit op te grote schaal wordt gedaan en het de openheid van het meer aantast.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62367
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page