University of Twente Student Theses

Login

De HRM & innovatie Nexus

Kattelaar, J. ten (2012) De HRM & innovatie Nexus.

[img] PDF
337kB
Abstract:Innovatie is geen nieuw begrip. Al in de jaren 30 van de vorige eeuw was het Schumpeter (1934) die het belang van innovatie beschreef. Volgens hem gebruiken ondernemers technologische innovatie - een nieuw product, dienst of proces - om een competitief voordeel te krijgen ten opzichte van de concurrentie. Vooral nu, in een wereld waarbij landgrenzen vervagen en waar de omgeving van organisaties continu aan het veranderen is, is de noodzaak van een competitief voordeel nog belangrijker geworden. Organisaties die nieuwe producten en technologieën introduceren kunnen zichzelf onderscheiden en opnieuw uitvinden en zo dit competitieve voordeel verkrijgen (Schoonhoven et al., 1990). Wetenschappers op het gebied van innovatie doen al decennia lang onderzoek hoe organisaties innovatie kunnen stimuleren en daarmee een competitief voordeel kunnen creëren ten opzichte van hun concurrenten. Om dit proces inzichtelijk te kunnen maken moet eerst duidelijk worden wat innovatie nou precies is en waar het exact over gaat. Volgens Tidd, Bessant & Pavitt (2005) gaat innovatie over kennis en dan vooral over het creëren van nieuwe mogelijkheden door verschillende kennis-sets te combineren. Om deze kennis te ontwikkelen heeft een organisatie baat bij individuen die nieuwsgierig en ondernemend zijn (Pitt & Clarke, 1999). Vooral door het combineren van kennis van verschillende individuen kan de kennis van een organisatie groeien en dat kan weer gebruikt worden om te innoveren. Hieruit blijkt dat werknemers van een organisatie een belangrijke, misschien wel de belangrijkste, rol spelen om tot een innovatieve organisatie te komen. Binnen de innovatiemanagement-literatuur is er dan ook al geruime tijd aandacht voor de rol die Human Resource Management (HRM) speelt binnen theorieën over innovatie. Echter, onderzoek vanuit het HRM-vakgebied heeft zich pas sinds kort gericht op innovatie (De Leede & Looise, 2005). De afgelopen decennia hebben HRM-wetenschappers vooral onderzoek gedaan om een relatie tussen HRM-practices en performances bloot te leggen. Bij deze onderzoeken ligt de nadruk vaak op de financiële performance (e.g. Dyer & Reeves, 1995; Huselid, 1995; Macduffie, 1995; Hutchinson et al., 2003). Verschillende auteurs hebben dit soort publicaties gebundeld om een overzicht te geven en zo duidelijk te maken hoe het er voor staat met de opgedane kennis van deze relatie (e.g. Wood, 1999; Boselie et al., 2005; Guest, 2011). Hoewel innovatie de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol heeft gekregen binnen bedrijven, bleef het aantal onderzoeken naar de rol van HRM binnen innovatie schaars. De laatste jaren zien we dat de interesse in dit gebied ook bij HRM-wetenschappers toeneemt en dat het aantal publicaties met betrekking tot innovatie ook groeit (e.g. Boxall & Purcell, 2003; Laursen & Foss, 2003; Shipton et al., 2005). Ondanks deze toename in het aantal artikelen die dit onderwerp behandelen, ontbreekt er, voor zover bij ons bekend, een overzicht van de huidige stand van zaken. Dit is dan ook een gat in de hedendaagse literatuur die wij met dit onderzoek willen adresseren. Dit verslag hoopt een eerste aanzet te geven om een beeld te schetsen van de huidige onderzoeken met betrekking tot de relatie tussen HRM en innovatie door de meest recente artikelen over dit onderwerp te verzamelen en te analyseren. Dit verslag is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk zal er een theoretisch kader geschetst worden. Hier zullen de concepten Human Resource Management en Innovatie worden beschreven. Ook staan we kort stil bij de onderzoeken die de relatie tussen HRM en performance hebben onderzocht. Het daarop volgende hoofdstuk zal de methodologie behandelen. Het proces van het selecteren van de data en de analyse zullen hier uiteen worden gezet. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van de analyse worden besproken waarna in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies worden beschreven. Tevens zal er in dit hoofdstuk aandacht zijn voor de implicaties van deze studie en worden eventuele beperkingen besproken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62368
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page