University of Twente Student Theses

Login

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM - Een onderzoek naar de transfer bevorderende factoren en de invloed die zij uitoefenen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren van cabine leden bij de KLM

Vries, Hanneke de (2012) Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM - Een onderzoek naar de transfer bevorderende factoren en de invloed die zij uitoefenen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren van cabine leden bij de KLM.

[img] PDF
847kB
Abstract:Binnen KLM Inflight Services Training & Development worden trainingen ontwikkeld volgens het HIT principe. Deze manier van trainen speelt in op het feit dat alleen het trainen van kennis en vaardigheden niet voldoende is om prestaties te verhogen. Voor en na een training moet een cursist ook bezig zijn met leren. Het toepassen van kennis en vaardigheden uit een training in de praktijk wordt ook wel de transfer van training genoemd. Baldwin en Ford (1988) definiëren transfer van training als de mate waarin trainees de kennis, vaardigheden, gedragingen en attitudes die ze in trainingen hebben opgedaan ook werkelijk toepassen in de praktijk voor een langere periode. Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de transfer van training door aansluiting te creëren met de wensen en behoefte van de doelgroep betreffende een invulling van het natraject. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende manieren en vormen van leren en de voorkeur die de doelgroep hierop heeft. Ook een aantal belangrijke factoren betreffende de transfer van training, motivatie, autonomie en supervisor support komen in het onderzoek naar voren. De volgende onderzoeksvragen worden in dit onderzoek behandeld: 1. Welke manieren en vormen van leren hebben volgens de doelgroep de voorkeur voor de invulling van het natraject teneinde de transfer van training te bevorderen? 2. Welke factoren voor de bevordering van transfer van training zijn volgens deze doelgroep van belang en hoe hangen deze samen? 3. Hoe beïnvloeden de factoren voor de bevordering van de transfer van training de voorkeuren die de doelgroep heeft voor manieren en vormen van leren voor de invulling van het natraject? Dit onderzoek zal zich daarom voornamelijk richten op een aantal belangrijke factoren betreffende transfer van training en de invloed hiervan op de behoefte en wensen van de doelgroep (het cabinepersoneel) met betrekking tot de invulling van het natraject, door te kijken naar de voorkeuren van manieren en vormen van leren. De belangrijke factoren die in dit onderzoek nader zijn behandeld zijn motivatie, autonomie en supervisor support. De manieren en vormen van leren zijn opgedeeld in vier groepen; persoon, vorm, middel en context. Onder 800 leden van het cabinepersoneel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) is een schriftelijke vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst is opgedeeld in drie delen; algemene kenmerken van de respondenten, voorkeuren voor manieren en vormen van leren en motivatie & ondersteuning. Naar voren komt dat de voorkeuren voor manieren en vormen van leren sterk variëren. Invulling van het natraject zal vorm moeten krijgen door gebruik te maken van combinaties van manieren en vormen van leren om aansluiting bij de doelgroep te vinden. Enkele transfer bevorderende factoren laten zien dat zij een voorspellende invloed hebben op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren. Zo blijkt uit de resultaten onder andere dat motivatie een belangrijke voorspeller is voor de unit manager als persoon waarmee gewerkt wordt in het natraject.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
KLM
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62372
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page