University of Twente Student Theses

Login

Professionalisering van docenten in het academietraject van de Global Academy - Onderzoek naar de benodigde competenties, professionaliseringsbehoeften en voorkeuren van professionaliseringsactiviteiten van docenten, die werken met het academietraject van de Global Academie.

Elijzen, N. (2012) Professionalisering van docenten in het academietraject van de Global Academy - Onderzoek naar de benodigde competenties, professionaliseringsbehoeften en voorkeuren van professionaliseringsactiviteiten van docenten, die werken met het academietraject van de Global Academie.

[img] PDF
405kB
Abstract:De Nederlandse kenniseconomie is voortdurend onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen en marktontwikkelingen. Organisaties en hun medewerkers moeten zich daarom blijven aanpassen aan hun omgeving. Ook door de ontgroening en de vergrijzing moet de beroepsbevolking flexibeler inzetbaar zijn en langer doorwerken. Leren is daarmee steeds belangrijker geworden in organisaties. Dit leren kan worden vorm gegeven in een BBL leertraject, waarin de deelnemer werkt en tegelijk scholing volgt om zich te ontwikkelen. De Global Academy is een niet bekostigde onderwijsinstelling die BBL leertrajecten op maat verzorgd voor organisaties. Zij hebben hiervoor verschillenden docenten in dienst, die moeten voldoen aan de eisen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De regering stelt dat de kwaliteit van het MBO onderwijs omhoog moet en daarnaast is er een schifting gemaakt naar competentiegericht onderwijs. Om alle bovenstaande redenen leeft bij de Global Academy de wens om een professionaliseringstraject in te richten ten behoeve van de professionalisering van hun docenten. De hoofdvraag van dit onderzoek is daarom: ‘Welke competenties moeten worden verworven in het professionaliseringstraject van MBO docenten van de Global Academy en aan welke kenmerken van vorm en inhoud moet het traject voldoen?’ Door middel van acht semigestructureerde interviews met GA docenten is een antwoord gezocht op deze vraag. Het blijkt dat de zeven SBL competenties uit de wet Beroepen in het Onderwijs door de Global Academy docenten benodigd gevonden worden en worden toegepast in hun werk voor de academietrajecten. Daarnaast hebben zij ook aanvullende competenties genoemd die zij nodig hebben om te kunnen werken voor de GA. Uit dit onderzoek is daarmee een specifiek competentieprofiel ontwikkeld voor docenten die werken met het Academietraject. Daarnaast komen uit dit onderzoek suggesties voor de vorm en de inhoud van de professionaliseringsactiviteiten, die de Global Academy toe zij kunnen passen bij het ontwerpen van het professionaliseringstraject. Zo willen de docenten het liefst een combinatie van activiteiten, zoals een intensieve training gecombineerd met coaching on the job. De inhoud van de activiteiten dient zowel op vakinhoudelijke als didactische vaardigheden gebaseerd te zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62381
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page