University of Twente Student Theses

Login

Begeleiding bij talentontwikkeling - In hoeverre beschikken vmbo-mentoren over de competenties waarvan wordt aangenomen dat deze belangrijk zijn bij het begeleiden van leerlingen bij hun talentontwikkeling?

Geloven, Mirte van (2012) Begeleiding bij talentontwikkeling - In hoeverre beschikken vmbo-mentoren over de competenties waarvan wordt aangenomen dat deze belangrijk zijn bij het begeleiden van leerlingen bij hun talentontwikkeling?

[img] PDF
733kB
Abstract:In dit onderzoek staat de begeleiding door mentoren bij de talentontwikkeling van leerlingen op het vmbo-onderwijs centraal. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de begeleiding die mentoren geven aan leerlingen, waarbij de focus ligt op de persoonlijke eigenschappen en bekwaamheden waarvan aangenomen wordt dat mentoren hierover moeten beschikken om talentontwikkeling bij leerlingen te stimuleren. Aan de hand van een literatuuronderzoek is een ‘ideaal’ profiel geschetst van de begeleider van leerlingen bij hun talentontwikkeling, die gevalideerd is door ervaringsdeskundigen. Het doel van het daarop aansluitend praktijkonderzoek is het exploreren van dit profiel in de praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een semigestructureerd interview met acht mentoren en twee focusgroepen met in totaal acht leerlingen van de vmbo-school Het Spectrum, te Harderwijk. In de interviewleidraad is aandacht voor zowel de persoonlijke eigenschappen van de mentor, als de bekwaamheden/activiteiten die zij inzetten bij het begeleiden van de leerlingen op dit moment. Daarnaast wordt ingegaan op de behoeften die de mentoren hebben om te kunnen voldoen aan de geschetste ‘ideale’ situatie van de begeleiding bij talentontwikkeling van leerlingen. Aan de hand van de resultaten en conclusies zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62388
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page