University of Twente Student Theses

Login

Het ontwerpen van een leerplan : een blauwdruk voor leerplanontwikkeling

Kuipers, M.C. (2012) Het ontwerpen van een leerplan : een blauwdruk voor leerplanontwikkeling.

[img] PDF
1MB
Abstract:Steeds meer organisaties staan voor de uitdaging om flexibel om te gaan met de economische, politieke en sociale ontwikkelingen in de omgeving (Antonacopoulou, 2000). Om mee te kunnen gaan met deze ontwikkelingen is het van belang dat een medewerker zichzelf ontwikkelt (Keursten, 1999). Van de organisatie wordt verwacht dat zij de medewerker hierin optimaal ondersteunen. Een hulpmiddel waarmee medewerkers zich kunnen ontwikkelen is een leerplan. Een leerplan kan worden omschreven als een “plan voor leren” (Taba, 1962, p.11). Het ontwikkelen van een leerplan vraagt om een ontwerpende onderzoeksaanpak. Een van de meest gebruikte benaderingen voor ontwerpend onderzoek is de zogenoemde ADDIE benadering. Hoewel deze onderzoeksaanpak vaak is toegepast, blijkt uit de theorie dat deze benadering niet geschikt is voor training en educatie. Hiervoor is de DATE benadering opgesteld, waarbij de stappen van ADDIE worden bekeken vanuit passende paradigma’s. Uit de literatuur is gebleken dat de keuze een paradigma bepaald wordt door de visie van de organisatie. Het ontwikkelen van competenties van medewerkers speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Competentieontwikkeling wordt gezien als het proces van leren, waarin nieuwe competenties verworven worden. Het ontwikkelen van competenties gebeurt door middel van een aantal componenten; strategie/leerdoelen, leeractiviteit, hoe te leren/tijd/plaats en feedback. Een organisatie kan een medewerker ondersteunen in het ontwikkelen van zijn competenties door het opstellen van een leerplan. Een leerplan kan gezien worden als “plan voor leren” (Taba, 1962, p.11). Leerplanontwikkeling wordt beschreven als het vernieuwen en verbeteren van een leerplan, waarbij een leerplan zou moeten bestaan uit tien samenhangende componenten, het zogenoemde curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003). De inhoud van een leerplan volgens de leerplanontwikkeling van Van den Akker (2003) ten opzichte van de competentieontwikkeling van Simons (1995; 2001) heeft zowel een aantal overeenkomsten als een aantal verschillen. De componenten van beide theorieën zijn met elkaar vergeleken en hieruit is geconcludeerd dat de inhoud van een algemeen leerplan vier componenten moet bevatten; ‘visie op leren & ontwikkelen’, ‘leerdoelen’, ‘leeractiviteit’ en ‘toetsing’. De Rabobank heeft de vraag gesteld of het huidige leerplan nog voldoende past binnen de visie op leren & ontwikkelen. Deze vraag is de aanleiding voor dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling Operations Betalen & Sparen van Rabobank Nederland. De visie op leren & ontwikkelen van de Rabobank heeft ertoe geleid dat er gekozen is om het onderzoek vanuit het communicatief paradigma te benaderen. Dit betekent dat de stakeholders een belangrijke rol spelen in het ontwerpproces. Het onderzoek is verdeeld in twee onderdelen; analysefase en ontwerpfase. In de analysefase is een groep van 16 respondenten bevraagd over hun beeld over inhoud van het leerplan. De resultaten uit de analysefase zijn getoetst door een groep van 4 respondenten die gezamenlijk de resultaten bekeken hebben. De analysefase en ontwerpfase hebben een aantal resultaten opgeleverd. Zo is naar voren gekomen dat een leerplan moet bestaan uit de vier componenten ‘visie op leren & ontwikkelen’, ‘leerdoelen’, ‘leeractiviteit’ en ‘toetsing’. Daarnaast is uit de resultaten naar voren gekomen dat een visie op leren & ontwikkelen, in dit geval een sociaalconstructivistische visie, invloed heeft op de inhoud van de vier componenten. Er kan worden geconcludeerd dat er een relatie is tussen de inhoud en het proces van het ontwerpen van een leerplan. Dit betekent dat de visie op leren & ontwikkelen niet alleen invloed heeft op de inhoud van de overige componenten, maar ook invloed heeft op het paradigma daarmee gekozen wordt.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Rabobank Nederland, Utrecht, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62393
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page