University of Twente Student Theses

Login

De invloed van licht op het samenwerkingsproces van basisschoolleerlingen

Rem, Frank (2012) De invloed van licht op het samenwerkingsproces van basisschoolleerlingen.

[img] PDF
923kB
Abstract:Het onderwerp samenwerkend leren is een onderwerp wat in de onderwijskunde al gedurende vele jaren wordt bestudeerd. Het is een onderwerp waarvan de theoretische over de afgelopen jaren al veel is geschreven. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar het creëren van een goed samenwerkingsproces en de randvoorwaarden hiervan. Door het correct structureren van de taken en de omgeving worden de leerlingen gemotiveerd het juiste gedrag te tonen voor een goede samenwerking. De invloed die deze omgeving kan hebben op het gedrag en het samenwerkingsproces is echter een relatief nieuw onderwerp van studie. Een mogelijke omgevingsfactor die een invloed kan uitoefenen is het aanwezige licht in een ruimte. Licht is een omgevingsfactor die altijd bij ons is en die het menselijke functioneren op veel verschillende wijzen kan beïnvloeden. De invloed die licht kan hebben op mensen is al sinds het begin van de vorige eeuw bestudeerd. De invloed van licht op cognitieve en samenwerkingsprocessen is niet onomstreden bewezen maar er is wel reden om aan te nemen dat lichtomstandigheden een invloed kunnen hebben op het samenwerkingsproces. Om dit te kunnen onderzoeken is er een onderzoek opgezet waarbij onder zestien leerlingen van twee verschillende basisscholen een vergelijking werd uitgevoerd onder twee verschillende lichtomstandigheden. Dit was een standaard lichtsituatie, vergelijkbaar met het normale licht in een kantoor of schoolsituatie en een lichtsituatie waarin een warme lichtsfeer werd gecreëerd. In dit quasi-experiment werd aan de hand van video-opnames het samenwerkingsproces tussen de leerlingen vergeleken op basis van de kenmerken zoals geïdentificeerd in de literatuur. Hierbij werd gekeken naar de prestaties op basis van de voltooiing van de taak evenals naar het gedrag wat tijdens de taak door de leerlingen werd vertoond. In dit onderzoek zijn geen effecten van licht op het gedrag van leerlingen in een samenwerkingstaak gevonden. Zowel de prestatie-indicatoren als het gedrag bleek niet significant beïnvloed te worden door een andere lichtconditie. Het onderzoek bevatte echter nog wel enkele zaken waar in toekomstige onderzoeken dieper naar gekeken kan worden om zo het dynamische lichtsysteem nog verder te onderzoeken in de praktijk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62401
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page