University of Twente Student Theses

Login

Inzetbaarheid multimedia cases in lerarenopleidingen

Waarden, Petra N. van (2012) Inzetbaarheid multimedia cases in lerarenopleidingen.

[img] PDF
698kB
Abstract:ACHTERGROND: Met een onderzoek naar de inzetbaarheid van multimedia cases draagt het Edith Stein bij aan de mogelijke verbetering van het onderwijs op lerarenopleidingen. Deze inzetbaarheid wordt onderzocht binnen twee onderwijsprogramma’s: Het Top Programma, waarin gewerkt wordt met een internationaliseringsaspect en de minor onderbouw die zich richt op het lesgeven aan het jonge kind. THEORIE: Vanuit de gedachte dat cases een koppeling tussen theorie en praktijk kunnen bieden (Blijleven, 2005), een hulpmiddel bij het aanleren van verschillende vaardigheden zoals kritische analyse, reflecteren, besluiten nemen en probleem oplossen (Carter, 1999, geciteerd in Blijleven, 2005) en het leren herkennen van onderwijssituaties (Van Es & Sherin, 2002) kunnen zijn is dit onderzoek uitgevoerd. METHODE: Ontwerpers, docenten en studenten zijn geïnterviewd door naar de mogelijke inzetbaarheid te vragen. De interviews zijn gebaseerd op een literatuurstudie en een documentanalyse. Vervolgens zijn de resultaten binnen en tussen de onderwijsprogramma’s vergeleken op overeenkomsten en verschillen. RESULTATEN: Bij beide programma’s zijn de respondenten positief over het inzetten van de cases. Ook worden bij beide programma’s voordelen van de videobeelden gezien die tot betere beeldvorming zullen leiden. Bij de minor onderbouw worden de cases als een mogelijkheid tot meer integratie tussen vakken gezien en wordt er getwijfeld over de meerwaarde van de internationale aspecten. Het Top Programma is erg positief over het internationale aspect wat voor een versterking en verbreding van het huidige curriculum kan zorgen. CONCLUSIE: Bij beide programma’s worden mogelijkheden gezien voor het inzetten van de cases. Bij het Top Programma ziet men meer mogelijkheden met betrekking tot het internationaliseringsaspect. Bij de minor onderbouw worden de cases als extra leermogelijkheden gezien waar momenteel geen tijd voor is in het curriculum. Voor het daadwerkelijk inzetten van de cases wil men alle cases rustig bekijken. Ook wordt er gevraagd om meer cases uit verschillende culturen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62427
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page