University of Twente Student Theses

Login

De klas uit? Bacheloronderzoek naar de leereffecten van een mobiele tocht in groep 4 ten aanzien van een traditionele, klassikale les en de invloed van motivatie op dit leereffect

Winkels, A.J.H.M. (2012) De klas uit? Bacheloronderzoek naar de leereffecten van een mobiele tocht in groep 4 ten aanzien van een traditionele, klassikale les en de invloed van motivatie op dit leereffect.

[img] PDF
486kB
Abstract:Dit artikel beschrijft een experiment waarbij onderzocht is wat de leereffecten zijn van een mobiele tocht in groep 4 van de basisschool ten aanzien van een traditionele, klassikale les. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de motivatie van leerlingen voor het onderwerp van de les en de motivatie voor de soort les (mobiele tocht of traditionele les) invloed heeft op het leereffect. Daartoe is een bestaande aardrijkskundeles uitgevoerd in een groep 4 klas. Op basis van deze traditionele les is een mobiele tocht ontwikkeld, die is uitgevoerd door een groep 4 klas van een andere school. Voor en na de instructie is aan de hand van een vragenlijst aan beide groepen gevraagd naar hun motivatie voor het onderwerp van de les en de soort les die zij gaan volgen. Ook wordt zowel voor als na de instructie de kennis gemeten die de leerlingen hebben over het onderwerp van de les. Doordat de vragenlijst niet van voldoende hoge kwaliteit bleek te zijn, is de data kwalitatief geanalyseerd. Hierdoor zijn de conclusies alleen indicatief. Daarbij is gebleken dat de leerlingen uit de experimentele groep op de kennistoets zowel voor als na de instructie minder hoog scoren dan de controle groep. Wel kan gezegd worden dat voor beide groepen de instructie evenwichtig kennisverhogend was; het leereffect is dus in beide onderzoeksgroepen gelijk. Verder is een indicatie gevonden dat leerlingen uit beide onderzoeksgroepen zowel voor als na de instructie gelijk gemotiveerd zijn voor het onderwerp van de les. Beide groepen zijn na de instructie lichtelijk gemotiveerder voor het onderwerp dan ervoor. Voor de motivatie voor de soort les is wel een verschil te zien in beide onderzoeksgroepen. Zowel voor als na de instructie zijn de leerlingen die de mobiele tocht volgen gemotiveerder voor de soort les dan de controle groep. Na de instructie blijft de waardering voor de soort les bij de experimentele groep ongeveer gelijk, terwijl hij bij de controle groep achteruit gaat.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/62428
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page