University of Twente Student Theses

Login

Een autovrije schoolomgeving: een illusie of realistisch? Een pilot studie naar het effect van een onderwijsinterventie, gericht op de gedragsintentie van ouders om te kiezen voor een veilig vervoersmiddel voor hun kind, op de weg van huis naar school.

Korink, I.R. (2012) Een autovrije schoolomgeving: een illusie of realistisch? Een pilot studie naar het effect van een onderwijsinterventie, gericht op de gedragsintentie van ouders om te kiezen voor een veilig vervoersmiddel voor hun kind, op de weg van huis naar school.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze pilotstudie richt zich op de ontwikkeling van een interventie voor het basisonderwijs met als doel de kennis en het bewustzijn van kinderen te beïnvloeden met betrekking tot gevaren en voordelen van verschillende vervoerswijzen. Speerpunt bij deze interventie was het bevorderen van het lopen en fietsen naar school in plaats van het gebruik van de auto. Aangezien ouders vaak de personen binnen het gezin zijn die de keuze voor het vervoersmiddel bepalen, zal dit onderzoek dan ook gericht zijn op het beïnvloeden van de gedragsintentie van ouders. Om de ouders te laten bewegen tot de keuze voor een alternatief vervoersmiddel voor de auto is op basis van evaluaties van bestaande onderwijsinterventies op het gebied van verkeer, interviews met leerkrachten en eerder onderzoek, een nieuwe onderwijsinterventie ontworpen. Deze nieuwe interventie bestaat uit drie verkeerslessen en een afsluitende ouderbijeenkomst, allen toegepast in groep 4 van het basisonderwijs. Voor het evalueren van de onderwijsinterventie, zijn in dit onderzoek drie verschillende groepen gebruikt, namelijk (a) leerkrachten, (b) leerlingen en (c) ouders. Door middel van een pretest-intervention-posttest-design zijn bij deze drie groepen zowel voorafgaand aan de interventie als naderhand verschillende metingen gedaan. Bij de leerkrachten bestond dit vooraf uit een interview, waarbij zij achteraf enkele schriftelijke vragen voorgelegd kregen ter evaluatie van de interventie. In tegenstelling tot de leerkrachten, ontvingen de ouders en de leerlingen zowel vooraf als achteraf dezelfde vragen. Bij de ouders betrof dit een online enquête en bij de leerlingen een schriftelijk vragenlijst. Deze metingen toonden aan dat de interventie zeer positief werd ontvangen door zowel de ouders en de kinderen en dat met name de kinderen zeer gemotiveerd waren om deel te nemen aan de activiteiten binnen de verschillende lessen. Daarentegen is wel gebleken dat de tijd van de lessen en het niveau van enkele onderdelen niet goed afgestemd was op de doelgroep. Ondanks deze beperkingen is gebleken dat de interventie een beperkte invloed heeft kunnen uitoefenen op het niveau van het bewustzijn van mogelijke gevaren van de auto en positieve aspecten van de fiets bij de leerlingen. Daarentegen bleken na de interventie geen wijzigingen te hebben plaatsgevonden wat betreft de kennis en gedrag van de kinderen. Ook bleken de visie op de verkeersveiligheid, het gedrag en de gedragsintentie van ouders niet gewijzigd te zijn. Om een grotere invloed op het gedrag van ouders te kunnen uitoefenen, zal het nodig zijn om in de toekomst een samengesteld pakket van interventies uit te voeren in de vorm van fysieke maatregelen, scholing en handhaving. Een enkele maatregel zal tekortschieten in het bereiken van een definitieve gedragsverandering met betrekking tot de vervoerskeuze van ouders.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62470
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page