University of Twente Student Theses

Login

Diversiteit aan de top : een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten

Boerrigter, D. (2012) Diversiteit aan de top : een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten.

[img] PDF
1MB
Abstract:Ondanks het feit dat vrouwen eerder afstuderen en in het begin van hun loopbaan even veel ambitie hebben als haar mannelijke collega’s, zijn het nog steeds voornamelijk mannen die de dienst uitmaken binnen bedrijven. En dat terwijl uit meerdere onderzoeken is gebleken dat bedrijven met meer diversiteit in het management over het algemeen betere bedrijfsresultaten behalen. Om deze redenen is het van belang om te achterhalen waarom vrouwen de top van bedrijven niet bereiken. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Lof Media, een bedrijf die haar partners wil helpen bij het verkrijgen van meer vrouwen in de top. De volgende onderzoeksvraag stond hierbij centraal. ‘Hoe kan Lof de verschillende Lof Tools zodanig inzetten dat deze leidt tot een meetbare verbetering bij haar (toekomstige) Corporate partners op het gebied van genderdiversiteit in managementfuncties?’ Om een algemeen beeld te krijgen van het probleem is er allereerst een literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is naar voren gekomen dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen weggaan bij bedrijven of er minder gaan werken. Deze redenen kunnen veelal ingedeeld worden in de volgende categorieën: het ervaren van een werkprivé conflict, een gebrek aan stimulatie voor persoonlijke ontwikkelingen vanuit het bedrijf, een heersende mannencultuur binnen bedrijven, het ontbreken aan netwerken en rolmodellen en als laatste de gezondheid die de medewerker weerhoudt fulltime te werken. Door middel van negen casestudies wordt er informatie vergaard over negen partners. Hierbij wordt voornamelijk gelet op de instrumenten die zij inzetten om bovenstaande categorieën te waarborgen en om zodoende vrouwen te behouden en te stimuleren carrière te maken. Door middel van de twee-steekproeven-rangtoets van Wilcoxon is getest welke categorieën effect hebben op de diversiteitgroei. Omdat sommige redenen vaker genoemd worden in de literatuur, is aangenomen dat niet elke categorie even belangrijk is. Door midden van het toepassen van het Analytische Hiërarchische Proces (AHP) heeft iedere categorie een wegingsfactor gekregen, aan de hand waarvan de eindscore van partners is uitgerekend. Vervolgens is ook het effect van de wegingsfactoren getest door de Wilcoxon toets. Uit de testen is gebleken dat zowel het bevorderen van een goede werkprivé balans als het stimuleren van een goede bedrijfscultuur leidt tot meer vrouwen in de top. Daarnaast viel het op dat de partners die de tevredenheid van medewerkers omtrent het werkprivé balans meten over het algemeen meer diversiteitgroei kenden dan partners die dit niet deden. Er is echter niet voldoende bewijs om te beweren dat ook de andere categorieën leiden tot meer diversiteitgroei. Wel is uit de testen gebleken dat de wegingsfactoren kloppen, wat inhoudt dat werkprivé balans de belangrijkste categorie is. Om deze redenen wordt aanbevolen dat Lof Media haar tools richt op het bewerkstelligen van meer werkprivé balans en een meer open en flexibele cultuur bij haar partners. Dit kan onder andere gedaan worden door het begeleiden van kinderopvang, door het geven van op maat gemaakte workshops of door het uitvoeren van tevredenheidonderzoeken omtrent de werkprivé balans bij de partners. Ter afsluiting van dit onderzoek worden er suggesties gedaan voor eventueel vervolgonderzoek, zoals het onderzoeken van de meningen van werknemers over de instrumenten die gehanteerd worden binnen de bedrijven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Lof Media, Haarlem, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62530
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page