University of Twente Student Theses

Login

Economische waardering van hittestress

Brandsma, E. (2012) Economische waardering van hittestress.

[img] PDF
1MB
Abstract:Door klimaatverandering en de toename verstedelijking zullen de inwoners van Nederland hoogstwaarschijnlijk in toenemende mate overlast ondervinden van een oncomfortabele staat van het lichaam door warmte in het buitenklimaat. Deze oncomfortabele staat van het lichaam wordt in het vervolg beschreven als ´hittestress´. In de loop van de tijd zijn er maatregelen ontwikkeld of bedacht welke de mate van hittestress zouden moeten doen verminderen. Voor het implementeren van een dergelijke maatregel is het nodig om te kijken of een dergelijke maatregel meer baten met zich meebrengt dan lasten. Dit kan vanuit een economisch perspectief worden gedaan met behulp van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Hier is nog weinig over bekend, vandaar dat mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen de effecten verbonden aan menselijke hittestress economisch worden gekwantificeerd in een maatschappelijke kosten-baten analyse? Opschoor (1974) legt in zijn proefschrift ‘Economische waardering van milieuverontreiniging’de basis voor de economische waardering van milieuverontreiniging, langs zijn methode worden in dit verslag de effecten van hittestress in buitenklimaat economisch gewaardeerd. Hij stelt dat voor een adequate kosten-baten analyse een duidelijke scheiding hoort te zijn tussen het kwantificeren en het monetariseren van effecten. Voor het kwantificeren wordt een fysieke schadefunctie gebruikt en voor het monetariseren een monetaire schadefunctie. Hierbij wordt eerst gekeken naar generieke oorzaak-gevolg relaties, welke in alle situaties gelden (top-down benadering). Om een dergelijk model toe te kunnen passen zijn er casestudies van praktijksituaties nodig, waarbij vanuit een bepaalde situatie wordt gekeken naar het hittestress probleem. Dit wordt de bottom-up benadering genoemd. Als praktijksituatie wordt een stadsboom beschouwd. Om te komen tot een adequate economische waardering van de effecten verbonden aan menselijke hittestress zullen de gegevens verkregen door de bottom-up benadering moeten worden getoetst aan de gegevens gesteld in de top-down benadering. Hierdoor kan er een nauwkeurigere benadering worden gedaan schade veroorzaakt door hittestress. Op basis hiervan kan een benadering worden gedaan van de maatschappelijke kosen en baten van hittestress.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Royal HaskoningDHV, Nederland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62532
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page