University of Twente Student Theses

Login

De commitment van uitzendkrachten aan Randstad Schiphol als uitzendbureau

Horst, N. ter (2012) De commitment van uitzendkrachten aan Randstad Schiphol als uitzendbureau.

[img] PDF
1MB
Abstract:Randstad Schiphol is een van de grote spelers op de arbeidsmarkt als het gaat om het voorzien in tijdelijk personeel. Echter is het opereren op deze tijdelijke arbeidsmarkt lastig en doen zich specifieke problemen voor. Het probleem wat zich voordoet bij Randstad Schiphol betreft het vroegtijdige verloop van uitzendkrachten welke werkzaam zijn bij KLM als grondsteward. In dit onderzoek wordt er gekeken hoe Randstad Schiphol de commitment van haar uitzendkrachten kan vergroten om zodoende het vroegtijdige verloop tegen te gaan. De hoofdvraag welke hier uit voorkomt is als volgt: “Hoe kan Randstad Schiphol als Uitzendbureau de commitment van haar uitzendkrachten vergroten, zodat een meer permanente relatie tussen Uitzendkrachten en Uitzendbureau wordt aangegaan?” Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van de volgende deelvraag: “Welke factoren zijn van invloed op de commitment van Uitzendkrachten aan Randstad Schiphol.” Vanuit deze vraagstelling wordt in de bestaande literatuur gezocht naar factoren welke specifiek de commitment beschrijven tussen uitzendkrachten en uitzendbureaus. Allereerst blijkt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een emotionele vorm van commitment; de affectieve commitment en commitment welke beschreven wordt aan de hand van een gevoel van geketendheid; de continue commitment. De verklarende factoren voor commitment kunnen vanuit de literatuur onderverdeeld worden in sets van factoren. De eerste set van factoren beschrijft het selectieproces van een uitzendbureau, de tweede set beschrijft de ondersteuning vanuit het uitzendbureau welke beschreven wordt als perceived agency support. Naast de factoren welke vanuit de literatuur naar voren komen, wordt ook vanuit de praktijk gekeken welke factoren invloed zouden kunnen hebben op de commitment. Vanuit het theoretisch kader zijn achtereenvolgens hypothesen opgesteld welke logische aannames naar voren brengen. Aan de hand van kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 59 grondstewards is de invloed van de factoren getoetst ten opzichte van de beide vormen van commitment. Allereerst wordt duidelijk dat affectieve commitment de enige vorm van commitment is welke bij Randstad Schiphol significant correleert met de opgestelde variabelen. Vanwege het gebrek aan correlatie worden er dan ook geen uitspraken over continue commitment gedaan. Binnen het selectieproces blijken de publieke bekendheid van de beslissing om voor Randstad Schiphol te gaan werken en de afhankelijkheid van de agency van invloed te zijn op affectieve commitment. Vanuit perceived agency support blijken de probleemoplossende capaciteit en carrière support van groot belang te zijn om affectieve commitment te bewerkstelligen. Helaas blijkt dat de factor werkzaamheden welke vanuit de praktijk werd aangedragen niet significant van invloed te zijn op enige vorm van commitment. Wanneer Randstad de commitment wil vergroten zal op deze invloedrijke factoren gefocust moeten worden. Een aanbeveling is dan ook om de publieke bekendheid middels het gebruik van social media te vergroten. Daarnaast is het geven van persoonlijke aandacht ook iets waar Randstad zich aan vast moet houden, het afhandelen van problemen van uitzendkrachten is iets wat waardering te weeg zal brengen en is een belangrijke factor om de commitment te vergroten. Ook het stimuleren van de carrière wensen van de uitzendkracht is een belangrijk onderdeel. Wanneer Randstad de carrière achtergrond en gewenste toekomstperspectieven vastlegt in haar digitale registratiesysteem zal de carrière van een uitzendkracht beter gestuurd en ondersteund kunnen worden. Als Randstad Schiphol de focus op deze factoren legt kan een meer permanente relatie met de uitzendkrachten worden aangegaan en het vroegtijdige verloop worden teruggedrongen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Randstad Schiphol, Amsterdam, the Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62603
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page