University of Twente Student Theses

Login

Varkensmarkt in moeilijkheden : analyse van problemen en aanbeveling voor nieuwe koers naar een beter rendement

Wissink, S. (2011) Varkensmarkt in moeilijkheden : analyse van problemen en aanbeveling voor nieuwe koers naar een beter rendement.

[img] PDF
2MB
Abstract:De Nederlandse varkenssector verkeert in een crisis. Sinds 2007 teren bedrijven met vleesvarkens bijna continue in op het eigen vermogen. Door de werking van de varkenscyclus werden in het verleden goede en slechte jaren afgewisseld. De huidige periode met lage opbrengstprijzen duurt nu echter al vijf jaar en ondernemers maken zich zorgen over hoe het verder moet. De varkenssector heeft altijd geconcurreerd op prijs en het doel was altijd om de productie efficiënter te maken en de output te verhogen, tegen lagere kosten. De kostprijs in Nederland is echter flink hoger dan in landen overzee als de Verenigde Staten en Brazilië. Bovendien zal de kostprijs hier in Nederland verder stijgen door nieuwe wetgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Concurreren op prijs wordt in de toekomst dan ook moeilijk. Een tweede probleem is de sterke concentratie van bepaalde partijen in de productiekolom. Enkele schakels binnen deze kolom zijn door fusies en overnames zo sterk geconcentreerd dat er in de sector terecht argwaan is ontstaan over de macht van deze schakels. Zij zouden de macht die zij bezitten misbruiken door lage inkoopprijzen te hanteren en daardoor mede verantwoordelijk zijn voor de malaise in de varkenshouderij. Dit rapport laat zien dat de marktomstandigheden machtsmisbruik uit zouden kunnen lokken. De sector zoekt nieuwe mogelijkheden om het rendement te verbeteren. De onderzoeksvraag van dit rapport luidt als volgt: wat zijn de oorzaken van de lage marges in de varkenshouderij en welke mogelijkheden hebben ondernemers in de primaire varkensproductie om de marges te verbeteren? Dit rapport schetst met hulp van theorie van Porter en Nederlof een beter beeld van de bovengenoemde problemen. Het laat zien dat de nog altijd stijgende kostprijs de concurrentiepositie van de Nederlandse sector bedreigt. Ook de indeling van de productiekolom is de varkenshouder niet gunstig gezind. Aan de hand van de theorie van Bowman die in zijn werk mogelijke strategische richtingen voor bedrijven beschrijft zal ik laten zien dat de huidige koers die de varkenssector volgt in de toekomst waarschijnlijk niet meer voldoet. De conclusie is dan ook dat ondernemers andere wegen moeten zoeken om zich te onderscheiden van concurrenten elders. Dit betekent dat de strategie van de sector zich er meer op zal moeten gaan richten om een product te leveren met toegevoegde waarde voor de eindgebruiker, de consument. Ondernemers waren in het verleden zelden bezig met het regelen van de afzet. In de toekomst zal de ondernemer meer moeten kijken naar de vraag vanuit de markt. Wanneer men de vleesproductie zo aanpast en waarde toevoegt aan het product wat de consument hier in west Europa vraagt is het product te onderscheiden van vlees dat elders geproduceerd is. Deze manier van denken is compleet anders dan men gewend was en dit verslag zal proberen ondernemers in de sector te laten begrijpen waarom er marktgericht moet worden en hoe dit inhoud kan worden gegeven. Op deze manier kunnen varkenshouders de afzet optimaliseren (naar vraag vanuit de markt) en in de toekomst hopelijk betere marges halen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62608
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page